Gorgoda Nedir? Kimdir?

Muhabere Operatörü (Kıyı)

Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde gemilerle yapılan yazılı haberleşmeyi sağlayan kişidir. Muhabere Operatörü (Kıyı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği […]

Muhabere Operatörü (Kıyı)
Muhabere Operatörü (Kıyı)

Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde gemilerle yapılan yazılı haberleşmeyi sağlayan kişidir. Muhabere Operatörü (Kıyı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluğuna verilen haberleşme cihazlarını Deniz Telsiz İşletme Kurallarına göre kullanmak ve kullanıcı düzeyinde bakımını yapmak,
b) Gemilerle yazılı mesaj trafiğini yapmak,
c) Haberleşme cihazlarının faal tutulması için ilgili birimle koordineli çalışmak,
d) Yapılan haberleşmelere ait kayıtları tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,
e) Gerekli olduğu hallerde teknik kısım personeli ile işbirliği yapmak,
f) Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021