Gorgoda Nedir? Kimdir?

Muhasebe Görevlisi (Otel)

Konaklama vb. işletmelerin alım-satım faaliyetleri sonucunda oluşan evrakların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Muhasebe Görevlisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin […]

Muhasebe Görevlisi (Otel)
Muhasebe Görevlisi (Otel)

Konaklama vb. işletmelerin alım-satım faaliyetleri sonucunda oluşan evrakların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Muhasebe Görevlisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Tahsilat ve tediye fişlerini veznedardan alarak bilgisayar ortamında muhasebeleştirmek,
b) Tüm departmanlardan gelen faturaları kayıt altına alarak muhasebeleştirmek,
c) Muhtasar , KDV vb. beyannameleri düzenleyerek vergi dairesine tahakkuk ettirmek,
d) SSK primlerini düzenleyerek tahakkuk ettirmek,
e) Resmi defterlerin; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri gibi evrakların bilgisayardan çıktısını alarak gereken onay işlemlerini yapmak,
f) Resmi defterleri saklama süresince muhafaza etmek,
g) Veznedarın kasa sayımından sonra kasa hesabını kontrol etmek,
h) Ay sonu faaliyet raporunun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve dokümanları hazırlayarak raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak,
i) Yıl sonu gelir ? gider hesabını kar/zarar hesabına devrederek kar zararı bulmak ,
j) Kar zararın şirket merkezine devredilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021