Gorgoda Nedir? Kimdir?

Muhasebeci (Defter Tutan)

Şirket, banka, fabrika, satış mağazası, büro ve diğer kuruluşların mali işlemlerine ait kayıtları tutan kişidir. Muhasebeci (Genel) (Defter Tutan) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Vergi kanunlarına göre tutulması gereken yevmiye, […]

Muhasebeci (Defter Tutan)
Muhasebeci (Defter Tutan)

Şirket, banka, fabrika, satış mağazası, büro ve diğer kuruluşların mali işlemlerine ait kayıtları tutan kişidir. Muhasebeci (Genel) (Defter Tutan) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vergi kanunlarına göre tutulması gereken yevmiye, defteri kebir, kasa işletme vb. defterlerle, fiş, fatura, makbuz, çeşitli beyannameleri zamanına resmi makamlara onaylattırmak,
b) Defterleri usulüne uygun olarak tutmak veya tutturmak,
c) Kayda alınan evrak ve belgelerin doğruluğunu araştırmak,
d) Defter kayıtları arasında uygunluğu sağlamak ve uygunsuzlukları araştırarak gidermek,
e) Faturalar, ödemeler, borçlu olan hesaplar arasında denge kurmak,
f) Kuruluşa bağlı diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerin ve bunlara ait gayri menkullerin kayıtlarını tutmak,
g) Vergi ve sigortalar, faiz, komisyon, gelir ve giderlerini, personelin maaşlarını, bütçe ve bilançolarını tutmak veya tutturmak ve kontrol etmek,
h) Ödenecek vergileri hesaplayarak ödemek,
i) Mali konularla ilgili cetvel, çizelge bilanço, mali kaynakların analizini yapmak ve bunlarla ilgili tabloları ve raporları hazırlamak ve işlemlerle ilgili evrak ve belgeleri muhafaza etmek,
j) Ödeme ve tahsilatlarla ilgili çek ve senetleri almak, vermek ve muhafaza etmek,
k) Şirketin katılma payları sermaye artırımları ile ilgili kayıtları tutmak,
l) Kasa sayımı yaparak kasa açığı ve fazlalıklarını tespit etmek,
m) Borç ve alacakları cari hesap kartlarına geçirmek,
n) Dönemler itibariyle durumlarını gösterir hesap ekstrelerini ilgililere göndermek,
o) Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol etmek,
p) Periyodik olarak mizan çıkarmak, buna göre bilanço hazırlamak, kar ve zarar durumunu belirlemek,
q) Personelin ücret, fazla mesai, ikramiye ve prim, temettü gibi ödemeleri için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak ve gerektiğinde bilgisayara vererek ödemeleri yapmak ya da yaptırmak,
r) Çlışanlara ait sigorta primi ve v

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2023