Gorgoda Nedir? Kimdir?

Muhasip (Genel)

Özel şahısların, kurum ve kuruluşların, enstitülerin ve devlet dairelerinin, muhasebe ile ilgili defterlerinin ve dosyalarının tertip ve tanzimlerinin esasa bağlanmasını planlayan, yöneten, muhasebe ile ilgili problemleri hakkında tavsiyelerde bulunan kişidir. […]

Muhasip (Genel)
Muhasip (Genel)

Özel şahısların, kurum ve kuruluşların, enstitülerin ve devlet dairelerinin, muhasebe ile ilgili defterlerinin ve dosyalarının tertip ve tanzimlerinin esasa bağlanmasını planlayan, yöneten, muhasebe ile ilgili problemleri hakkında tavsiyelerde bulunan kişidir. Muhasip (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bütçe, hesap kontrolü ve diğer muhasebe sistemleri ve defterlerinin tertip ve tanzim edilmesi ile ilgili planlar yapıp, tavsiyelerde bulunmak,
b) Hileli olmasından şüphe edilen hisse ödemelerinde, ihtilafa düşülen hallerde, borçların ödenmez bir duruma gelmesi ve iflas hallerinde teftişler yaparak mali tahkikat dosyaları açmak,
c) Bütçe poliçelerinin formülleşmesine yardım edip, mali problemler, idari, muhasebe, yönetim ve organizasyon hakkında tavsiyelerde bulunmak,
d) İdareye, yönetim kuruluna, stokçulara, kamu kuruluşlarına, hissedarlara sunulmak üzere hesap raporları , mali beyannameler hazırlayıp, onaylayarak bütçe esasları ve usullerinin tespitine yardım etmek,
e) Muhasebe defterlerini ve kayıtlarını kontrol edip, mali meselelerde yönetim makamının muhasebe idaresine ve teşkilatına müşavirlik yapmak,
f) Çözümlenemeyen davalarda tasfiye mutemedi olarak hareket edip, hesaplama işlerinin görüşülmesi veya hakem kararıyla halledilmesinde temsilci hakem olarak hareket etmek,
g) Kişisel kuruluşlarda muhasebe faaliyetlerine nezaret edip, defter tutanları, kasiyerleri, defter tutan memurların çalışmalarını planlamak, yönetmek veya kamu muhasebecisi olarak ödeme temeline dayanan muhasebe hizmetleri sağlamak,
h) Mamullerin veya hizmetlerin maliyetlerini tespit etmek üzere ham madde mübaayaları, işçilik, makine amortismanları ve genel masraflara ait maliyet kayıtlarını tahlil etmek,
i) Vergi beyannamelerini hazırlayıp, kontrol ederek tarh olunmuş vergiler için vergi daireleri nezdinde itirazda bulunmak
j) Muhasipliğin maliyet muhasebesini, vergi muhasebesini veya müesseselerin muhasebe sistemlerini kurmak gibi belirli bir branşında ihtisası bulunabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021