Mühendislik ve Mimari Öğretim Üyesi

Mühendislik ve Mimari Öğretim Üyesi

Mühendislik ve Mimari Öğretim Üyesi

Öğrencilerin mühendislik ve mimarlık dallarında eğitim ve öğrenimlerini sağlayan, konusuyla ilgili bilimsel araştırmalar yapan, mastır programı uygulayanlara rehberlik eden kişidir. Mühendislik ve Mimari Öğretim Üyesi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mimarlık ve mühendislik bilimlerindeki gelişmeleri yakından takip etmek için bilimsel araştırmalar yapmak,
b) Mimarlık, şehir ve bölge planlaması ve endüstri ürünleri tasarımı, mühendislik bilimlerini, bilgisayar, çevre mühendisliği, elektrik, elektronik, endüstri mühendisliği, gıda, inşaat, havacılık, jeoloji, maden, makine, metalurji, kimya, petrol gibi konularda öğrencilere ders vermek,
c) Öğrencilerin konuları daha iyi kavramalarını sağlamak için labaratuvar çalışmaları yapmak,
d) Bina bilgisi derslerinde, projelendirmedeki sorunlarla ilgili vaziyet planları ve detaylı planlar çizimini öğretmek,
e) Uygulamalı çalışmalarda öğrencilere nezaret edip öğrencilerin bilgi beceri ve uygulama kabiliyetlerinin gelişmesi için staj yapmalarını sağlamak,
f) Dönem içerisinde öğrencilerin sınavlarını yapıp başarı durumunu tespit ederek değerlendirmek
g) Sonuçları idareye bildirmek,
h) Tez konularını tespit edip çalışmalarını takip etmek,
i) Öğretim üyesi olmak isteyenleri yüksek lisans sınavına alıp mastır programı çalışmalarında rehberlik etmek,
j) Mühendislik bilimlerinin bilgisayar, çevre mühendisliği, elektrik, elektronik, endüstri mühendisliği, gıda, inşaat, havacılık, jeoloji, maden, makine, metalurji, kimya, petrol gibi dallarda bir veya bir kaçında mimarlık dalında da bina, şehir ve bölge planlaması ve endüstri ürünleri tasarımı gibi konuların bir veya bir kaçında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir