Münazara

Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma. Tartışma da denir. Münazarada bir konunun iki yönü, iki ayrı küme tarafından dinleyiciler karşısında savunulur. Önemli olan, ileri sürülenlerin doğruluğu kadar dinleyenleri etkilemesidir. Konuşmaların bitiminde bir değerlendirme yapılarak münazarayı kazanan küme belirlenir.