Murakıp (Muhasebe İşleri)

Murakıp (Muhasebe İşleri)

Murakıp (Muhasebe İşleri)

Bir ticari işletme, özel enstitü veya resmi dairenin muhasebesi ile ilgili kayıtlarını ve mali beyannamelerini kuruluş amaçlarına ve talimatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit için inceleme ve araştırma yapan kişidir. Murakıp(Muhasebe İşleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe kayıtlarının uygun bir şekilde işlenip işlenmediğini tespit etmek için günlük defter veya yevmiye defteri gibi esas kayıtları kontrol edip yevmiye defterindeki kayıtların defteri kebire geçirilip geçirilmediğini araştırmak,
b) Eldeki nakit miktarını sayarak tespit edip, banka bakiyesini kontrol etmek,
c) Tahsil edilecek ve ödenecek senetlerle, ciro edilebilir bonoları kontrol ve teyit etmek,
d) Ödenen çekleri inceleyip bunların miktarlarını, imzalarını, iptal şerhlerini ve kasa defterine hangi tarihte işlendiklerini araştırmak,
e) Bulduğu fazla ve açıkların nedenlerini kayıtlardan incelemek,
f) Mukavele, şartname, yazışmalar ve benzeri işlemleri denetlemek,
g) Hesaplarda detaylı kontrole ihtiyaç duyulan konulara karar vererek özel dikkat isteyen noktaları planlayıp, yapmak,
h) Murakıplığın basit safhaları üzerinde çalışan diğer kimselere nezaret edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir