Mürettip (Elle)

Mürettip (Elle)

Mürettip (Elle)

Basılmak üzere elle harfleri dizen kişidir. Mürettip (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satır uzunluklarını ve kullanılacak harfleri tayin etmek için basılacak yazıyı incelemek,
b) Tertip çubuğu içinde satır uzunluk kılavuzunu ayarlamak,
c) Yazıyı okuyup harfleri seçmek ve çubuğa dizip ara parçalarını da koyarak satırı tertiplemek,
d) Satırlar arasına kurşun parçalarını da koymak,
e) Tertip çubuğu dolunca veya tertip bitince satırları tablaya kaydırmak,
f) Tertibin etrafına sıkıca bir kordon bağlayıp bunu prova baskısına göndermek,
g) Tashih edilmiş provayı kontrol edip tertipte gereken değişiklik ve düzeltmeleri yapmak,
h) Kullandıktan sonra da harfleri çözüp özel gözlerine dağıtmak,
i) Tertiplerinin provasını basabilir ve düzeltebilir. Basılacak işleri tanzim ve sahifeleri tertip edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir