Mütehassıs Cerrah

Mütehassıs Cerrah

Mütehassıs Cerrah

İnsan vücudu ile ilgili sakatlıklar ve düzensizliklerin tedavisi için cerrahi müdahalelerde bulunan kişidir. Mütehassıs Cerrah işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cerrah (Genel) (2221.01)?de yazılı benzer görevleri yapmak,
b) Hastalık ve düzensizliklerde cerrahinin belli başlı dallarından nöroşiruji veya plastik cerrahide uzmanlaşmak,
c) Hastanın tetkik ve tahlillerini inceleyerek muayene etmek,
d) Ameliyat edeceği kısmı belirlemek,
e) Hastanın ameliyata elverişli olup olmadığını tespit için konsültasyon yapmak,
f) Ameliyat öncesi kan, serum ve yardımcı ilaçları temin etmek,
g) Morfin ve serum verilmiş hastayı lokal ya da genel olarak uyuşturmak,
h) Hasta kısmı alarak o bölgeyi dezenfekte etmek,
i) Kestiği yerleri kapatarak dikmek,
j) Operasyonda organ nakli gerekiyorsa yapmak,
k) Hastanın ameliyat sonrası döneminde sürekli olarak kontrolünü yaparak çeşitli ilaçlar vasıtasıyla hastayı iyileştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir