Mütehassıs Hekim

Mütehassıs Hekim

Mütehassıs Hekim

İnsan vücudu ile ilgili hastalıklar ve düzensizlikleri tespit için muayeneler yapan, teşhis koyan, tıbbi ve cerrahi tedavi usulleriyle hastalığı tedavi eden kişidir. Mütehassıs Hekim işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hekim (Genel) (2221.04)? de yazılı görevleri yapmak,
b) Belirli bir hastalık, bir düzensizlik veya belirli branşlarda uzmanlaşmak, (dermatoloji, kardiyoloji, jinekoloji, laringoloji, oftalmoloji, nöroloji, psikiyatri, radyoloji ve üroloji vb.)
c) Hastalara konulan ön tanıyı öğrenip, hastaların şikayetlerini dinleyerek onları muayene etmek,
d) Gerekli tetkiklerin yapılmasını sorumlu asistandan istemek,
e) Gerekli tetkiklerin sonuna göre tedavi yöntemini ilgili asistan ile birlikte belirlemek,
f) Asistanların teşhis koyamadığı hastaları muayene ederek teşhis koymak ve çalışmaları koordine etmek,
g) Komplike vakalar hakkında tartışma açarak asistanların yetişmelerine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir