Mütercim (Tercüman / Çevirmen)

Mütercim (Tercüman/Çevirmen)

Mütercim (Tercüman/Çevirmen)

Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;
• Çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur, anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir,
• Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder,
• Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
• Büro makineleri (daktilo, bilgisayar, faks),
• Her çeşit kırtasiye malzemesi,
• Sözlük,
• Her türlü yerli ve yabancı yayın.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Mütercim olmak isteyenlerin;
• Normalin üstünde genel akademik yeteneğe ve sözel yeteneğe,
• Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne ve belleğe sahip,
• Yabancı dillere ve kültürlere ilgili,
• Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bu meslek üyeleri genellikle; kapalı ortamlarda, tek başlarına ve oturarak çalışırlar. Mütercim çalışırken birinci derecede sözcüklerle ve kavramlarla ilgilidir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
• Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır.
• Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler.
• Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur.
• Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Fen-Edeiyat Fakültelerinin mütercimlik-tercümanlık bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Mütercim-Tercümanlık” lisans programları için yeterli “DİL” puan almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mütercim-Tercümanlık ” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Hacettepe Üniversitesi Mütercimlik-Tercümanlık (İngilizce) bölümünde;
I. yıl; Türk Dili, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce Yazı Becerisi, Dilbilimine Giriş, İngilizce Sözlük Bilgisi, Batı Kültürleri ve Uygarlığı, İngilizce Okuma, Metin İnceleme, Türkçe Yazı Becerisi, İngilizce Konuşma,
II. yıl; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce’nin Yapısı, Basın Dili, Çeviriye Giriş, Türkçe Yazı Becerisi II, İngilizce Konuşma II, Tıp Terminolojisi, İngilizce Okuma II, Bilim ve Teknik Metinlerinin Çevirisi, Türkçe’nin Yapısı, Duyduğunu Anlama, Konuşmalarda Not Alma, Tıbbi Çeviri,
III. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Söylem Çözümlemesi, Çağdaş Batı Edebiyatı, Sosyal Bilimlerin Metin Çevirisi, Ardıl Çeviriye Giriş, Edebi Çeviri I, Çeviri Kuramı, Özetleyerek Çeviri, Ardıl Çeviri I, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi I,
IV. yıl; Güzel Sanatlar-Beden, Hukuk ve Ekonomi Metin Çevirileri, Simultane Çeviri I, Ardıl Çeviri II, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi II, Edebi Çeviri II, Çeviri Eleştirisi, Özel Konulu Çeviri, Simultane Çeviri II, Simultane Konferans Çevirisi, Çeviri Projesi derslerini alırlar.
Bu derslerden başka her yıl bölüm içi seçmeli dersler olarak Almanca ve Fransızca okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Hukuk, sağlık, dış ticaret, işletme, iktisat vb. konularda uzmanlık alanlarını genişletebilirler.
Mesleğinde yeterli ve başarılı kişiler yüksek ücretle, aranan eleman olarak çalışabilirler.
Yeminli mütercimlik belgesine sahip olanlar çeviri bürolarında çalışabilirler

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Üniversite öğrencisi iken (özellikle dördüncü sınıfta) tercüme ve mütercimlik büroları ile ilişki kurularak bir ücret karşılığında çalışılabilir.

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Kamu sektöründe derece ve kademeye uygun maaş alınır.

Özel sektörde ise tecrübe en önemli faktördür. Buna göre ücret belirlenir. Ülkemizde kazancı en yüksek meslek gruplarından birisidir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili Eğitim Kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir