Mutualizm

İki popülâsyondan ya da bireyden her ikisi için de yarar sağlayan zorunlu ekolojik ilişkilerle gerçekleştirilen ortak yaşam. Simbiyoz yaşamın bir türüdür. Mutualizm sayesinde her iki canlı da tek başlarına yaşayamayacakları bir ortamda kendilerine yaşama olanağı yaratırlar. Örnek olarak, insan bağırsağında B vitamini sentez eden bakteriler ya da bitkiyle beslenen hayvanların bağırsağında yaşayan selülozik bakterilerdir.