Gorgoda Nedir? Kimdir?

Müze

Sanat, bilim, kültür ya da tarihsel değeri olan nesneleri toplayarak, bunları toplumun gelişmesi ve eğitilmesi amacıyla inceleyen, sergileyen kurum. Kısaca ICOM olarak anılan Uluslar Arası Müzeler Konseyine göre müzenin tanımı, “Kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü çeşitli biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek, özellikle halkın beşeri beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla kurulmuş, kamu yararına […]
Sanat, bilim, kültür ya da tarihsel değeri olan nesneleri toplayarak, bunları toplumun gelişmesi ve eğitilmesi amacıyla inceleyen, sergileyen kurum. Kısaca ICOM olarak anılan Uluslar Arası Müzeler Konseyine göre müzenin tanımı, “Kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü çeşitli biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek, özellikle halkın beşeri beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla kurulmuş, kamu yararına olan sürekli bir kurumdur” şeklinde yapılmıştır. Müzeler; geçmiş yüzyılların yaşam biçimlerini, bilim, teknik, sanat anlayışı içerisinde inceleyen ve günümüze olduğu kadar geleceğe de yansıtmayı amaçlayan kurumlar olup, sergiledikleri eserler yoluyla insan bilgisinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlarlar.

Müzeler, insan soyunun nasıl ilerlediğini, doğal olayların nasıl oluştuğunu, aile yaşamının nasıl geliştiğini, en etkili anlatım yöntemleriyle açıklamaya çalışır. Bu nedenle de bir araştırma merkezi niteliği taşırlar.

Dünyanın birçok yerinde, her ülkenin sanat ve bilim eserlerini, tarihsel gelişimini, yer altı ve yer üstü zenginliklerini, ulusal ve uluslar arası niteliklerini sergileyen müzeler kurulmuştur. Bu müzelerin sayıları da gün geçtikçe artmaktadır.

Doğa tarihi, bilim, teknoloji, sanat ürünleri, antika eşyalar gibi, çeşitli koleksiyonları içeren genel müzeler olabildiği gibi, tek bir konuda uzmanlaşmış müzeler de vardır.

Arkeoloji Müzeleri: Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda çıkarılan taş, mermer, tunç, bakır, demir ve topraktan yapılan eserlerin, değerlendirilip sergilendiği müzelerdir.

Etnoğrafya Müzeleri: Uygarlıkların bırakmış olduğu eserlerin sergilendiği müzelerdir.

Güzel Sanatlar Müzeleri: Güzel sanatların resim, müzik, edebiyat, heykel ve mimari alanlarında yapılan en kıymetli yapıtların sergilendiği müzelerdir. Güzel sanatlar müzelerinin bazıları güzel sanatların yalnızca birine ait örneklerin sergilendiği müzelerde olabilir.

Tarih Müzeleri: Ülke, yöre, kişi, akım gibi tarihsel bir gelişime sahip, gelişimi sistemli bir biçimde inceleyen, açıklayan yazılı ve görsel belgeleri koleksiyonlarında toplayan müzelerdir.

Bilim Müzeleri: Doğa ve fizik bilimlerinin incelendiği müzelerdir.

Askeri Müzeler: Çeşitli dönemlere ait askeri malzemelerin ve silâhların sergilendiği müzelerdir.

Özel Müzeler: Kuruluşların çeşitli konularda oluşturdukları müzelerdir.

Açık Hava Müzesi: Günümüzde artık üretilmeyen eski model trenlerin, uçakların, otomobillerin ya da yöresel mimarlık örneklerinin, açık alanlarda sergilendiği müzelerdir.

Gezici Müzeler: Bazı ülkelerde, özellikle kırsal kesimlerde, halka ulaşmak amacıyla oluşturulmuş müzelerdir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021