Nazım

Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, manzume, koşuk. Nazımda amaç, ahenkli, etkili anlatımdır. Bu nedenle nazım cümlesi biçiminde nitelenebilecek mısralarda, nesirde olduğu gibi söz dizimi kurallarına uymak zorunlu değildir.

Her şiir nazımdır, ama her nazım şiir değildir, Çünkü şiirin, manzum olması, yani nazım biçiminde yazılması ya da söylenmesi yetmez. Bu anlatım yolunun sanatsal değer taşıyacak biçimde kullanılmasıyla şiire ulaşılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir