Nazizm

Almanya’da Nazi Partisinin başkanı Hitler tarafından öncülük edilen totaliter rejim. Nasyonal sosyalizm olarak da bilinir. Aşırı milliyetçi, kitlesel boyutta ve diktatörce bir yönetim biçimidir. Hitler’in kişiliğiyle biçimlenmiştir. Nazizmin kökleri, Hegel, Fichte ve Nietzsche’nin görüşlerinin çarpıtılmış hâline dayandırılır.

I. Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya, büyük bir hayal kırıklığı ve yoksullaşma içine girer. Bu dönemde Hitler yoğun bir propagandayla Alman ırkının üstünlüğünü, yüce bir misyonla ve fanatik bir inançla Alman halkına işler. Bu konuda Hitler’in yazmış olduğu Kavgam adlı kitap oldukça önemlidir. Nasyonal sosyalizm, hukuk düzenini ve insan haklarını reddeder. Bunun yerine, mutlak bir otoriteyi ve bireyin koşulsuz devlete bağlılığını ortaya koyar. İnsanlar ve ırklar arasında eşitsizlikten yana tavır koyar. Güçlünün zayıfı yöneteceğini kabul eder. Bu doğrultuda en üstün ırkın Alman ırkı olduğunu, diğer bütün ırkları yönetme yetkisine sahip olması gerektiğini düşünerek, çok büyük vahşet ve kıyımlara girişir. Bu dönemde özellikle Yahudilere karşı çok büyük toplu katliamlar düzenlenir. Almanya, böylece II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olur. Bu savaş altı yıl boyunca sürer ve Almanya’nın yenilmesiyle son bulur. Almanya, bu savaş sonunda ikiye bölünür. Günümüzde oldukça taraftarı olan nasyonal sosyalizm eski etkisini yitirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir