Gorgoda Nedir? Kimdir?

Ney Sanatçısı (Neyzen)

Nefesli çalgı türü olan ney ile bestelenmiş müzik eserlerini, tören, dini tören, kültürel tanıtım vb.programlarda icra etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Ney Sanatçısı (Neyzen); İşletmenin genel çalışma prensipleri […]

Ney Sanatçısı (Neyzen)
Ney Sanatçısı (Neyzen)

Nefesli çalgı türü olan ney ile bestelenmiş müzik eserlerini, tören, dini tören, kültürel tanıtım vb.programlarda icra etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Ney Sanatçısı (Neyzen); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müzik kulağına sahip olmakla birlikte, neye üfleme sırasında bütün sesleri müzik ahenginde çıkarabilmek,
b) Ney’i sağ veya sol dize dayayıp belirli bir açıda tutmak,
c) Dudakları başpareye hafifçe yandan bastırmak suretiyle uygun vaziyet almak,
d) Türk Tasavvuf Müziğinin icrasında uygulanan disipline uygun hareket etmek,
e) Bestelenmiş eserleri ney ile icra etmek,
f) Bir neyzen üstadının üslubunu benimseyerek icra sürdürmek,
g) Türk Tasavvuf Müziğinin icra edildiği Mevlevi ayini törenlerinde, kültürel tanıtım programları vb. törenlere neyzen olarak katılmak,
h) Neyin bakım ve temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021