Noktalama

Tümce ya da yan tümcedeki çeşitli ögeleri birbirinden ayırmaya, sözcüklerin ve tümcelerin daha iyi anlaşılmasına yarayan nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, ayraç ve benzeri işaretlerdir.

Noktalama işaretleri, anlamı aydınlatır, yanlış anlamaların önüne geçer, okumayı düzenler; durakları belirterek, okuyucuyu uyararak sesin anlatıma katacağı değeri sağlar. Tümce sonlarındaki noktanın, ünlemin, soru işaretinin görünüşü okuyucuyu birkaç sözcük önceden uyarır; sesler, okunanların vereceği çeşitli izlenimler ona göre ayarlanır.

Yazılarda noktalama işaretlerini kullanmadığımız zaman, iletmek istediğimiz anlamlar, yanlış ve ters anlaşılabilir, ifadede olması gereken tonlama ve vurgular eksik kalır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir