Nöroloji Uzmanı

Nöroloji uzmanı

Nöroloji uzmanı

Nöroloji Uzmanı; Beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir. Nöroloji Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,
b) Hastanın fiziki ve nörolojik muayenesini yapmak,
c) Nörolojik hastalıkların teşhisine yönelik gerekli (radyolojik, biyokimyasal, Elektrofizyolojik, EEG, EMG, Polisomnografi, vb.) tetkikleri istemek,
d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,
e) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
f) Beyin damar hastalıklarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,
g) Beyin kanaması ve tıkanıklıklarının ( İnme vb.) teşhis etmek ve tedavi edilmesini sağlamak,
h) Parkinson hastalığı vb. nörolojik hastalıkları incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,
i) Kas hastalıklarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,
j) Demiyelinizan hastalıkları ( Örnek: Multipıl Skleroz) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,
k) Epilepsi hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmak
l) Baş ağrılarını ( Ör: Migren) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,
m) Demans hastalarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,
n) Periferik sinir hastalıklarını ( Örnek: Polinöropatiler, huzursuz bacak sendromu, periferik fasial paralizi) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak
o) Serebral vaskülit hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmak
p) Yatış endikasyonu olan hastaların serviste tedavilerine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak,
q) Nöroloji hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,
r) Hastalığın seyrine göre hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,
s) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir