Nöron

Sinir sisteminin hücreleri. Sinir uyarısı dediğimiz impulsu üretir ve iletirler. Üç ana gruba ayrılırlar. Duyu nöronları, getirici sinirlerdir. Bilgileri almaçlardan merkezlere taşırlar. Motor nöronlar, götürücü sinirlerdir. İmpulsları merkezlerden kas ya da tepki organlarına taşırlar. Ara nöronlar, bağlantı kurucu sinirlerdir. Yalnızca merkezi sinir sisteminin içinde bulunurlar ve nöronları birbirlerine bağlarlar. Nöron, hücre gövdesi ve bunun uzantılarından kurulmuştur.

Kısa olan koluna “dendrit” denir ve nörona gelen bilgi buradan kabul edilir. Uzun olan koluna “akson” denir ve impulsu uzağa iletir. Sinir hücreleri yalnızca embriyonik dönemde bölünerek çoğalırlar. Daha sonra bu mümkün değildir. Uzunlukları birkaç mikrometre olduğu gibi metrelerce de olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir