Gorgoda Nedir? Kimdir?

Nötronlar

Bütün atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten biri.Bu iki temel tanecikten proton artı yüklü olduğu halde, nötron yüksüzdür. Hidrojenin dışında, bütün elementlerin çekirdeğinde nötron ve proton bulunur. Bir elementin […]

Bütün atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten biri.Bu iki temel tanecikten proton artı yüklü olduğu halde, nötron yüksüzdür. Hidrojenin dışında, bütün elementlerin çekirdeğinde nötron ve proton bulunur. Bir elementin çekirdeğinin nötron sayısı, ya protona eşit veya proton sayısından fazladır.

Atomu oluşturan temel parçacıklardan biri. Atom çekirdeğinde protonla birlikte yer alır. Yalnızca hidrojen atomunun çekirdeğinde nötron bulunmaz. Yaklaşık olarak proton ağırlığındadır ve elektriksel yükü yoktur. Kütlesi elektron kütlesinin yaklaşık 1840 katıdır. Her elementin çekirdeğinde farklı sayıda proton ve nötron bulunur. Bir atomun kütlesinin %99,9’unu proton ve nötronlar oluşturur. Nötron İngiliz fizikçi James Chadwick tarafından 1932’de keşfedilmiştir. Nükleer enerji atom çekirdeğinde protonla nötronu bir arada tutan bağlarda depoludur.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021