Gorgoda Nedir? Kimdir?

Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular

1- Nüfus kayıt örneğini kimler nasıl ve nereden alabilir? 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 üncü ve 44 üncü maddeleri çerçevesinde alt ve üst soylar ile ilgili nüfus kayıt örnekleri […]

Nüfus Kayıt Örneği1- Nüfus kayıt örneğini kimler nasıl ve nereden alabilir?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 üncü ve 44 üncü maddeleri çerçevesinde alt ve üst soylar ile ilgili nüfus kayıt örnekleri için kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
2- Üçüncü kişilere ait kimlik bilgilerini öğrenebilir miyim?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesinin ( g ) bendinde “Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.”Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ise “(g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.” hükmündedir.
3-Çok dilli belgeleri nereden alabilirim?
Çok dilde düzenlenen kayıt örnekleri yurt dışında konsolosluk aracılığı ile, Türkiye’de ise yerleşim yeri nüfus müdürlüğünden temin edilebilir.
4-Veraset ilamı çıkartmak için ne yapmalıyım?
Veraset ilamı için mahkemeye veya notere başvurulması gerekmektedir.
5-Nüfus kayıtları ne kadar eskidir?
Nüfus kayıtları,1904-1905 yıllarında Genel Nüfus Yazımı ile sadece o tarihte sağ olanların tescilleri ile tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti geçirmiş olduğu savaşlar ve coğrafi olaylar ile doğal afetler gibi nedenlerle her idari birimde aynı tarihi içeren kayıtlar bulunmamaktadır.
6-Aile büyüklerimin kayıtlarını biriminizden alabilir miyim?
Mevcut nüfus kayıtlarımız Osmanlıcadan Türkçeye tercüme edilmiş ve bilgi işlem ortamına aktarılmıştır. Bu itibarla nedenini ve aile bağınızı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca alt ve üst soylarınızı belirterek ikamet ettiğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.
7-Nüfus defterleri elektronik ortama aktarıldı mı? İnternetten ulaşılabilir mi?
Nüfus kütükleri Türkiye genelinde yapılan yenileme çalışmaları sonrasında bilgi işlem ortamına aktarılmış olup, nüfus müdürlükleri tarafından mevzuatımız gereğince verilmektedir. Nüfus kayıtlarınıza internet üzerinden ulaşma imkânı bulunmamaktadır.
8-Şehit olan aile büyüklerimin bilgilerine ulaşabilir miyim?
Mevcut nüfus kütüklerinde kaydı bulunan ve kaydına bu yolda şerh verilmiş olan kişilerle ilgili bilgi verilebilir. Bunun dışında Milli Savunma Bakanlığı arşivinden de bilgi alınabilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Vatandaşlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021