Nüfus Müdürü

nüfus müdürü

nüfus müdürü

Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme işlerinin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden sorumlu kişidir.  Nüfus Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Nüfus hizmetlerinin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
b)    Nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak,
c)    Nüfus kütüklerinin güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak,
d)    Nüfus müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak, resmi kurullara katılmak,
e)    Askerlik yoklamalarında hazır bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek,
f)    Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,
g)    Memurlar arasında işbölümü yapmak çalışmalarını değerlendirmek,
h)    Nüfus vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerin de  danışmanlık yapmak,
i)    Kendisine bağlı personelin atama ve yükselmelerine ilişkin tekliflerde bulunmak,
j)    Personele yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak,
k)    Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak,
l)    Mesleği alanında ki  gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir