Gorgoda Nedir? Kimdir?

Nükleer Tıp Uzmanı

Nükleer Tıp Uzmanı; İnsan vücuduna ve cansız numuneler üzerine radyofarmasötik, radyoaktif madde ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarını teşhis ve tedavi amaçlı olarak uygulayan ve değerlendiren uzman hekimdir. Nükleer Tıp Uzmanı […]

Nükleer tıp
Nükleer tıp

Nükleer Tıp Uzmanı; İnsan vücuduna ve cansız numuneler üzerine radyofarmasötik, radyoaktif madde ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarını teşhis ve tedavi amaçlı olarak uygulayan ve değerlendiren uzman hekimdir. Nükleer Tıp Uzmanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Radyofarmasötikleri ve radyoaktif maddeleri damar, deri, ağız, ve solunum yoluyla hastaya vererek teşhis için emisyon veya transmisyon yoluyla gama kamera, pozitron emisyon tomografisi, ve her türlü hibrit görüntüleme cihazlarını kullanarak insan vücudunda görüntüleme yapmak ve raporlamak,
b) Radyofarmasötikleri, radyoaktif maddeleri ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarını tedavi amacıyla hastaya damar, deri, ağız, solunum yoluyla ayakta veya yatar durumda kullanmak,
c) Tedavi alacak hastanın ön değerlendirmesini yapmak, tedavi dozunu belirlemek, verilen dozun muhtemel kısa ve uzun dönen yan etkileri için hastayı takip etmek ve gerekli önlemleri almak,
d) Teşhis ve tedavi amacıyla, radyofarmasötiklerin, radyoaktif maddelerin ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarının kullanımı öncesinde gerekli ön hazırlığı yapmak için uygun medikasyonu sağlamak,
e) Radyofarmasötikleri ve radyoaktif maddeleri kullanarak görüntüleme olmaksızın insan vücudunda yada cansız numunelerde fonksiyonel tetkikler yapmak,
f) Radyoaktif maddeleri kullanarak vücut sıvısı, doku ve atıklarında hormon,enzim, vitamin, ilaç düzeyi ve benzeri ölçümleri yapmak , amaca uygun olarak insan vücudunda her türlü dağılım çalışmasını uygulamak,
g) Kullanılan radyofarmasötiklerin kalite kontrollerini yapmak,
h) Hastaları ve çalışan personeli radyasyonun olumsuz etkilerinden korumak için gerekli önlemleri almak ve konuyla ilgili eğitim vermek,
i) Teşhis ve tedavide kullanılan radyoaktif madde, radyofarmasötikler ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarının kullanım sonrasında kalan kısmının ve uygulama sonrasında oluşan radyoaktif atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesini sağlamak,
j) Radyasyonun biyolojik etkilerini değerl

Yazı etiketi: , , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021