Nükleik Asitler

Çekirdek asitler de denir. Genetik yapının temelini oluştururlar. Uzun zincir yapısındaki moleküllerdir. DNA ve RNA olmak üzere iki çeşittir.

Kimyasal yapıları bir çeşit şeker ve fosforik asidin birleşmesinden ibarettir. Buna ayrıca Adenin, Guanin, Sitozin, Timin, Urasil adlarını taşıyan azotlu baz yapılar eklenir. Canlıların tümünün hücrelerinde nükleik asit bulunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir