Nütrisyon Hemşiresi

Nütrisyon hemşiresi

Nütrisyon hemşiresi

Ağız yolu dışında beslenmesi gereken hastaların hemşirelik hizmetlerinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir. Nütrisyon Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nütrisyon destek tedavisi (ürünler,TPNiçeriği vb.) hakkında hasta/hasta yakınlarını bilgilendirmek,
b) Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) doğru uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlamak,
c) Konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarının nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini hekim ve diyetisyenle birlikte yapmak,
d) Ekiple birlikte beslenme yolunun belirlenmesine katılmak,, enteral beslenme için nazogastrik ve nazoduodenal beslenme tüpünü uygulamak,
e) Tüp takılacak hastalara işlem hakkında bilgi vermek, ve onayını almak,
f) Nazal beslenme tüplerinin korunması için tespit bantlarını değiştirmek, tüp yerini kontrol etmek, gastrik rezidü bakılması için uygulamaları hasta başı uygulamalı hasta, hasta yakınları, servis/ünite hemşirelerine göstermek, anlatmak, her gün kontrol etmek ve kaydetmek,
g) Enteral beslenmenin daha seyrek ya da ilk kez uygulandığı bölümlerde hasta başında enteral beslenme sistemini (pompa, set, ürün vb.) kurmak, Hasta/hasta yakınları ve servis/ünite hemşirelerine gerekli bilgileri uygulamalı olarak göstermek,
h) Enteral beslenme uygulanan hastalarda kullanılan ürünlerin doğruluğu, saklama ve kullanma koşullarını kontrol etmek,, aksaklıkları gidermek ve kaydetmek,
i) Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol etmek,
j) Enteral beslenme uygulanan hastalarda gelişebilecek, ishal, bulantı-kusma, hiperglisemi-hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonları izlemek, Yaşam bulguları, beslenme yolunun bütünlüğü ve benzeri durumları günlük kontrol ed

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir