Gorgoda Nedir? Kimdir?

Okul Müfettişi

Hazırladığı programa göre Milli Eğitim kuruluşlarındaki görevlerin kanun, tüzük ve yönetmelik emirleri doğrultusunda çalışmalarına ve eğitim sistemindeki müfredat programının uygulanmasını teftiş eden ve denetleyen, soruşturmalarını yaparak sonuçlarını ilgili makamlara bildiren […]

Okul Müfettişi
Okul Müfettişi

Hazırladığı programa göre Milli Eğitim kuruluşlarındaki görevlerin kanun, tüzük ve yönetmelik emirleri doğrultusunda çalışmalarına ve eğitim sistemindeki müfredat programının uygulanmasını teftiş eden ve denetleyen, soruşturmalarını yaparak sonuçlarını ilgili makamlara bildiren kişidir. Okul Müfettişi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her öğretim yılı başında yıllık çalışma programı hazırlayarak amirine onaylatmak,
b) Teftiş yapacağı eğitim kurumunda çalışan görevliler hakkında ilgili servislerden bilgiler almak,
c) Teftiş sırasında kurumda yapılan eğitim ve öğretimle ilgili her türlü çalışma ve uygulamaların kanun, tüzük ve yönetmelik emirleri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini yapılan işlemler üzerinde kontrol edip inceleyerek eksik ve hataları belirlemek,
d) Öğrencilere sorular sorarak öğretmenlerin ve görevlilerin yeterlilik ve verimsizlik derecelerini tespit edip, raporları ilgililere göndermek,
e) Eğitim kurumlarında çalışan görevlilerle ilgili olarak soruşturmaları yapmak,
f) İhbar ve şikayetlerin sebebini araştırmak,
g) Soruşturma süresince edindiği kanaatları, düşünce ve teklifleri soruşturma ile ilgili belgeleri soruşturma evrakına ekleyerek ilgili makamlara gönderilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğüne vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021