Okutman (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)

Okutman (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
Okutman (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)

Üniversitelerde ortak, zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini öğretmek için görevlendirilen ve uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanıdır. Okutman (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Dönem başında inkılâp tarihi eğitimi alacak sınıfların listesini almak,
b) Eğitimin takip edileceği kitap, broşür, internet adreslerini belirlemek,
c) Dersin gerektirdiği ek öğretim materyallerini hazırlamak,
d) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,
e) Gerekiyorsa öğrencilere dağıtılmak üzere fotokopi çektirmek, bunların dağıtımını organize etmek,
f) Görüntülü vcd, projeksiyon sunumları hazırlamak veya var olan sunumları öğrencilere izletmek,
g) Sınav hazırlamak ve belirtilen tarihlerde sınavları yapmak,
h) Yapılan sınavları okumak, değerlendirmek, not vermek,
i) Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamasını hesaplamak,
j) Hesaplanan notları bilgisayardan girişini yapmak, idareye teslim etmek,
k) Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olacağı ofis saatlerini saptamak ve uygulamak,
l) Hizmet içi eğitim seminerleri ve bölüm toplantılarına katılmak,
m) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitimi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve kendisini geliştirmek, yenilemek,
n) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim- öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,
o) Akademik ve idari konularda yönetimce verilen diğer görevleri yapmak,
p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir