Okutman (Türk Dili)

Okutman (Türk Dili)
Okutman (Türk Dili)

Üniversitelerde ortak, zorunlu Türk dili derslerini öğretmek için görevlendirilen ve uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanıdır. Okutman (Türk Dili), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Dönem başında Türk Dili eğitimi alacak sınıfların listesini almak,
b) Bütün okutmanlarla birlikte zümre içinde plan program yapmak,
c) Eğitimin takip edileceği kitap, broşür, internet adreslerini belirlemek,
d) Gerekiyorsa öğrencilere dağıtılmak üzere fotokopi çektirmek, bunların dağıtımını organize etmek,
e) Görüntülü vcd, projeksiyon sunumları hazırlamak veya var olan sunumları öğrencilere izletmek,
f) Dersin gerektirdiği ek öğretim materyalini hazırlamak,
g) Sınav hazırlamak ve belirtilen tarihlerde sınavları yapmak ve değerlendirmek,
h) Örgencilerin başarı durumunu değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve ilgili yönetime sunmak,
i) Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamasını hesaplamak,
j) Hesaplanan notları bilgisayardan girişini yapmak, idareye teslim etmek,
k) Öğrencilerine ders saatleri yardımcı olacağı ofis saatlerini belirlemek ve uygulamak,
l) Görevin gerektirdiği akademik ve idari uygulamaları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,
m) Türk dili eğitimi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve kendisini geliştirmek, yenilemek,
n) Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,
o) Akademik ve idari konularda yönetimce verilen diğer görevleri yerine getirmek,
p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir