Gorgoda Nedir? Kimdir?

Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı

Hava ile çalışan ölçü aletlerine ve askanya tesisatına ait boru sistemlerini kuran, monte eden ve bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir. Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, […]

Hava ile çalışan ölçü aletlerine ve askanya tesisatına ait boru sistemlerini kuran, monte eden ve bunların bakım ve tamirlerini yapan kişidir. Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boruların döşeneceği kısımları tespit etmek,
b) Boruları yerleştirmek için tespit ettiği bu kısımlara kanallar kazmak,
c) Duvar ve döşemelerde geçit delikleri açmak,
d) Gerekli ölçme ve hesaplamaları yaparak kullanacağı malzeme miktarını hesaplamak,
a) Yaptığı hesaplara göre boruları kesip, raybalar büker ve nihayetlerine diş açmak,
b) Hazırladığı boruları ve diğer malzemeleri sistemin kurulacağı kısma götürmek,
c) Boruları açılan kanallara döşer ve deliklerden geçirmek,
d) Sistemin belirli kısımlarına musluklar, vanalar ve valfler takmak,
e) Boruların ek yerlerini kuplör,cıvata ve vidalarla birleştirmek ve kalafatlamak,
f) Boruların gereken kısımlarını yağlı boya ile boyayarak çürümeyi ve paslanmayı önlemek,
g) Kurulan sistemi kontrol etmek,
h) Belirli zamanlarda daha önceden kurulmuş boru sistemlerini incelemek,
i) Tespit ettiği arızalı boruları, musluk ve valfleri sökerek tamir etmek veya yenileriyle değiştirmek,
j) Parçaları tekrar yerlerine takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021