Opera Sanatçısı

Opera Sanatçısı
Opera Sanatçısı

Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri olan opera sanatını icra eden kişidir.
– Her gün düzenli olarak performansını koruyabilmek için ses ve beden egzersizi yapar,
– Sahnelenecek olan operada almış olduğu rolün karakter analizini iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için araştırmalar yapar,
– Opera eserinde seslendirilmesi gereken bölümleri en ince ayrıntısına kadar çalışır. Bu çalışmaları kendisine piyano ile eşlik eden bir sanatçı (korrepetitor) ile birlikte gerçekleştirir,
– Sahnelenecek eseri, orkestra şefinin ve oyun rejisörünün istekleri doğrultusunda prova eder,
– Dekor, kostüm, aksesuar, ışık, makyaj düzenlemeleri ve yapılan genel provalarla ortaya çıkan eseri sahneler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
• Oynadığı karakterin gerektirdiği aksesuar (kılıç, şapka, mendil, baston, kostüm v.b.),
• Dekor ve makyaj malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Çok güçlü işitsel ve görsel belleği olan ,
– Yoğun dikkat ve okuduğunu söyleneni anlamak,
– İfade gücü yüksek, duyma ve konuşma özürü bulunmayan,
– Düzgün bir beden yapısına sahip,
– Sesini çok iyi kullanabilen, müziksel işitme yeteneği yüksek
– Oyunculuk yeteneği gelişmiş,
– Çok iyi dansedebilen,
– Coşkulu, düzenli, disiplinli, sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Yönergeye uygun davranabilen, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Opera sanatçısı genellikle kapalı ortamlarda sahnede gösterisini sunar. Sahnede bir ekibin üyesi olarak rolünü yapar. Geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerinde görev yapmak durumundadırlar. Çalışırken meslektaşlarıyla, opera rejisörüyle, kondövitle, suflörle, orkestra şefiyle, sahne müdürüyle iletişimde bulunur.

Opera sanatçısının sağlık durumunun çok iyi olması gerekir. Sesini korumak için sağlık, beslenme ve yaşantısına çok dikkat etmeli ve özen göstermelidir. En küçük solunum yolu enfeksiyonu bile sanatçının şarkı söylemesini engelleyebilir. Ses teli rahatsızlıkları mesleğin yürütülmesi için en önemli engellerdendir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte genel olarak Devlet Opera ve Balesi bulunan illerde iş bulma imkanı vardır. Devlet Opera ve Balesi Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya da bulunmaktadır.

Opera sanatçıları mesleğe profosyonel olarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün açtığı sınavı kazanmaları durumunda en az 1 yıl süreyle stajyer sanatçı olarak başlarlar. Başarılı olmaları durumunda opera sanatçısı olarak mesleklerine devam ederler.

Opera sanatçıları Devlet Opera ve Bale Müdürlüklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çok Sesli Korosu, TRT Çok Sesli Korosunda iş bulabilme imkanı vardır.

Opera sanatçıları müzik okullarında ve dershanelerde şan dersleri verebilir. Ayrıca yabancı devlet operalarında da iş bulma olanağı vardır.

Ülkemizde Opera Ve Bale Müdürlüklerinin sayısı ve sanatçı kadroları azdır. Opera ve Bale Müdürlüklerinin sayısının artırılması durumunda meslek elemanlarının iş bulma olanakları genişleyecektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarlarının Opera bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Bu mesleğin eğitimini almak için devlet konservatuarlarının özel yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekir. Bu sınavlarda adayın müziksel işitme yeteneğine, ritim ve melodi algılamasına, müzikalitesine, ses register’ine vb. bakılarak değerlendirme yapılır. Lise veya dengi okul mezunları ile Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarının opera programına girebilmeleri için en az kaç ÖSS puanıyla başvuracakları, sınavı yapan ilgili yüksek öğretim kurumunca puan türü belirtilmeksizin belirlenir.
– Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunları özel yetenek sınavlarının 1.aşamasına katılmadan ikinci aşamasına (mülakata) girerler.
– Yatay geçiş yoluyla bu programa geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 185 veya daha fazla ÖSS puanı almaları zorunludur.

Özel yetenek sınavlarına tek ses, iki ses, üç ses, dört ses duyma, ritm ve melodi, bir aria antiche eseri hazırlayarak bu eseri seslendirme (Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, kendi içinde bütünlüğü olan parça ) ve mimik çalışması yapılarak katılınmalıdır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitimi, bazı konservatuarlarda ilköğretim sonrası 3 yıl ve 4 yıl lisans süresi olmak üzere 7 yıldır. Bazı konservatuarlarda ise lise eğitimi sonrası bir yıl hazırlık, 4 yıl lisans eğitimi süresi olmak üzere toplam 5 yıldır.
Bu mesleğin eğitim süresince öğrenciler:
– Solfej, şan,
– Piyano, piyano eşlikli şan, Korrepetisyon (piyano ile eşlik),
– İtalyanca sahne ve oyunculuk,
– Mimik, rol,
– Tarihi dans, çağdaş dans,
– Diksiyon-Fonetik,
– Metinli-müzikli diksiyon,
– Hareket, Ritmik,
– Eskrim,
– Makyaj,
– Koro,
– Temel Bilgisayar Bilimleri,
– Opera tarihi, Opera ve müzik tarihi,
– Türk Dili,
– Yabancı Dil,
– Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi
derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak Uzman, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanları alınabilir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmet sürelerine ve sahne aldığı eserlerdeki rollerde gösterdiği başarıya göre değişen sanatçı kategorilerine geçebilir.

Ülkemizdeki opera ve bale müdürlükleri sayısı ve sanatçı kadroları (Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin) oldukça yetersiz kalmaktadır. Diğer illerde de opera ve bale müdürlüklerinin sayısının artırılması durumunda meslek mensuplarının daha rahat bir şekilde istihdam edilebilecekleri düşünülebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde özel hükümlere tabi olarak asgari ücretin 4 katı düzeyinde ücret almaktadırlar. Ayrıca yılda 4 kez bir maaş tutarı ikramiye alırlar.

Özel kuruluşlarda çalışanlar ise asgari ücretin 4-6 katına kadar değişen oranlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir