Orta Öğretim Öğretmeni

Orta Öğretim Öğretmeni
Orta Öğretim Öğretmeni

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere müfredat programına göre branşına giren konularda ders veren kişidir. Orta Öğretim Öğretmeni (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim kuruluşunda öğrencilerin müfredat programı içinde gösterilen derslerde yetişmelerini sağlamak için, müfredata göre yıllık çalışma programını hazırlamak,
b) Öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak,
c) Konuların işleniş biçimi ve ders saati sayısına göre günlük plan yapmak,
d) Öğrencilere ders konularının nasıl işleneceğini açıklayıp öğrencilerin hazırlanmaları için ders metnini belirlemek,
e) Öğrencilerin hazırlanarak getirdikleri metin üzerinde soru-cevap yöntemi ile konuların şekil kapsam ve özellikleri bakımından sınıfta irdelemesini yaptırıp eksiklikleri belirtmek,
f) Konudaki düşünce ve amacı açıklayıp, öğrencilerin, yorum, deney, araştırma ve inceleme yapma kabiliyetlerini geliştirerek öğrenmeye sevk edici ödevler vermek,
g) Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınav ve teste tabi tutup öğrencileri değerlendirmek,
h) Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını tutmak,
i) Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve öğrenci velilerine sunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir