Gorgoda Nedir? Kimdir?

Orta Öğretim

İlköğretimden sonra, öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri daha üst öğrenime ya da meslek alanlarına hazırlamak için plânlanan öğretim dönemi. Orta öğretim, ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki […]

İlköğretimden sonra, öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri daha üst öğrenime ya da meslek alanlarına hazırlamak için plânlanan öğretim dönemi. Orta öğretim, ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar ve çeşitli programlar uygulayan liselerden oluşur. Orta öğretimin amacı; öğrencilere asgari düzeyde ortak bir genel kültür vererek, onları demokratik bir toplum için sorumluluk üstlenmeye hazır, insan haklarına saygılı, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bir bilinçle, ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ya da iş alanlarına hazırlamaktır.

Orta öğretim, genel orta öğretim ve mesleki-teknik orta öğretim olmak üzere ikiye ayrılır. Genel orta öğretim kapsamında, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar ve Öğretmen Liseleri, Akşam Liseleri ve Özel Liseler olmak üzere, 5 farklı okul türü bulunur. Mesleki-teknik orta öğretim kurumlarıysa, Kız ve Erkek Teknik Okulları, Ticaret ve Turizm Okulları ve Din Öğretimi Okulları olmak üzere dört grupta toplanır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021