Gorgoda Nedir? Kimdir?

Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi

Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, örtüaltı sebze yetiştirme tesislerinin kuruluş, üretime hazırlama, fide ve sebze yetiştirme, ürün hasadı ve hasat sonrası işlemlerini yapma bilgi ve […]

Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, örtüaltı sebze yetiştirme tesislerinin kuruluş, üretime hazırlama, fide ve sebze yetiştirme, ürün hasadı ve hasat sonrası işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Örtüaltı sebze yetiştirme tesisinin yer ve yöneyini belirlemek,
b) Tesis projesinin yapılmasını sağlamak,
c) Projeye göre tesisin yapı elemanlarını temin etmek,
d) Toprak tesviyesi yapmak,
e) Tünel tesisini kurmak,
f) Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik analizlerini yaptırmak,
g) Toprak dezenfeksiyonu, solarizasyonu yapmak,
h) Toprağı sürmek, bellemek, çapalamak,
i) Sulama sisteminin kurulmasını sağlamak,
j) Bitki tür ve çeşidini; ekim ve dikim takvimini; gerekli tohum/fide miktarını belirlemek,
k) Tohumları ekmek,
l) Viyollerde, yastıklarda fide yetiştirmek,
m) İlaçlama yapmak,
n) Fide sulaması yapmak,
o) Gölgeleme, aydınlatma, seyreltme yapmak,
p) Fideleri yerlerine dikmek, can suyu vermek,
q) Tesis ısısını ayarlamak, nem kontrolü yapmak,
r) Bitki aralarının çapalamasını yapmak,
s) Yaprak budaması yapmak,
t) Meyve seyreltmesi yapmak,
u) Toprak ve yaprak gübrelemesi yapmak,
v) Sulama yapmak,
w) Ürün hasadı yapmak,
x) Hasad sonrası toprağı sürmek,
y) Örtü malzemelerinin korunmasını sağlamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021