Gorgoda Nedir? Kimdir?

Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı

Örtülü Elektrod Ark Kaynakçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, örtülü elektrod ark kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemleri yapma, kaynak […]

Örtülü Elektrod Ark Kaynakçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, örtülü elektrod ark kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemleri yapma, kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Örtülü Elektrod Ark Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş emrini, kaynak yöntem sayfasını (KYS) ve/veya kaynak planını (KP) incelemek,
b) Teknik resmi incelemek,
c) İş parçasını kontrol etmek (kaynak ağzı, temizlik vb.),
d) Kaynak altlıklarını yerleştirmek,
e) İş parçasını pozisyonere bağlamak/sabitleştirmek,
f) İş parçasına ön sehim vermek,
g) İş planına göre ön ısıtma uygulamak,
h) Elektrodu kaynak pensine bağlamak,
i) İş parçasını markalamak,
j) İş parçasını puntalamak,
k) Akım üretecini çalıştırıp arkı başlatmak,
l) Kaynak elektrodunu uygun açı ile tutmak,
m) Kaynak ark kararlılığını gözlem altında tutmak,
n) Pasolar arası sıcaklığı kontrol etmek,
o) Kontrollü soğumayı sağlamak,
p) Kaynak dikişini ve dikiş yüksekliğini kontrol etmek,
q) Kaynak hatalarını gidermek,
r) Kaynak sonrası işlemleri uygulamak (alevli ısıl işlem, kontrollü soğutma, çekiçleme vb.),
s) İş parçasının temizliğini yapmak/taşlamak,
t) Kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin günlük ve periyodik bakımını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021