Gorgoda Nedir? Kimdir?

Oto Boyacısı

Her türlü motorlu kara taşıtının yüzey hazırlama ve bütün boyama işlerini yapan kişidir. – Taşıtın boyanacak kısmını maskeler, – Metal kısımları zımparalama, yıkama, macunlama ve astarlama yoluyla boyama işlemine hazırlar, […]

Her türlü motorlu kara taşıtının yüzey hazırlama ve bütün boyama işlerini yapan kişidir.
– Taşıtın boyanacak kısmını maskeler,
– Metal kısımları zımparalama, yıkama, macunlama ve astarlama yoluyla boyama işlemine hazırlar,
– Boyayı istenilen renkte ve miktarda hazırlar, kompresörü çalıştırır, bakımını yapar ve ayarlar,
– Püskürtme tabancasını hazırlar ve tabanca ile gerekli alanlara uygun şekilde ve miktarda boya püskürtür,
– Boyama hatalarını belirler, giderir, boyama yüzeylerini parlatır,
– Boyama işlemini bitirdikten sonra, gerektiğinde fırınlama yapar, bazı kısımları fırça ile boyar,
– Boyadan sonra yüzey kontrolü yapar; pasta, cila ve rötuş yapar,
– Yanında çalışanlara görev dağılımı ve iş kontrolü yapar,
– Fiyat tespiti, malzeme temini, basit iş kayıtları tutulması gibi işleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Çeşitli anahtar takımları (açık ağızlı, yıldız, lokma, gömme),
– Çeşitli el takımları (eğe, keski, düz ve yıldız tornavida, şerit metre),
– Pense, kargaburnu, lastik tokmak, makas,
– Kompresör, püskürtme tabancası, hava tabancası, kurutma tabancası, zımpara motoru, parlatma diski, takoz, mala, ıspatula vb.
Malzemeler: Boya bandı, bez üstübü, zımpara kağıt.
Kullanılan maddeler: Tiner, çelik macun, selüloz macun, yapma astar (saç astarı, macun astarı)-(ince-kalın), oto cila, izomastik, otocam macunu, Akrilik boya, sentetik boya ve bunların yardımcı malzemeleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen,
– Görme ve koku alma organları sağlam,
– Renkleri en ince ayrıntısıyla algılayabilen,
– El becerisine sahip,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Uzun süre ayakta durabilecek kadar dayanıklı,
– Kokuya alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Oto boyacıları, oto tamir atölyelerinde ve otomobil fabrikalarında görev yaparlar. Çalışma ortamı işin gereği boya, vernik, tiner vb. malzemelerin kokusu ile yüklüdür. İş ayakta yürütülür ve kişi birinci derecede maddelerle (metal ve boya) ilgilidir. Ayrıca müşteriler ve zaman zaman kaportacılarla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Otomobil kullanımının giderek artmasına paralel olarak oto boyacılarının iş imkanları da genişlemektedir.
Oto boyacıları; yeni mamul üreten otomotiv sanayiinde, fabrikalarda, genellikle yürüyen bantlarda yenileme ve tamirat sebebiyle yapılan boya işlerinde, otomobil servisleri veya küçük atölyelerde çalışırlar.
Özellikle Bursa ve İzmir gibi otomotiv sanayinin geliştiği illerde çalışabilecekleri gibi, hemen hemen her yerleşim yerinde bulunan servis ve atölyelerde de görev yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Motorlu Araçlar Teknolojisi” alanı “Otomotiv Boyacılığı” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Oto boyacılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.
Teorik Eğitimde:
Oto boyacılığına ilişkin temel teorik bilgiler,
– Boyacılıkta kullanılan araç-gereç ve takımlar,
– Madeni parçaları temizleme, zımparalama, macunlama, astarlama, boyama, parlatma, boya oluşturma, renk seçme, iş ve işlemlerine ilişkin yöntem ve teknikler,
– Meslekle ilgili gelişmeler,
– İş güvenliği kuralları,
– Çalışma alanında benimsenmiş iş alışkanlıklarına uygun davranmak,
– Oto boyacılığının esasları,
– Boyacılıkla ilgili teknik bilgiler, boyama teknik ve yöntemleri,
– Boyacılıkta kullanılan araç-gereçlerin fonksiyonları ve özellikleri,
– Maliyet çıkarma ve sipariş verme esasları ile ilgili bilgiler kazandırılır.
Pratik Eğitimde:
– Boyacılığa ilişkin temel beceri ve tutumları doğru olarak bilmek,
– Boyacılıkla ilgili maskeleme, temizleme, macunlama, boyama, parlatma, renk oluşturma, uygun renk seçme, kullanılacak gereçleri belirleme, iş ve işlemlerini bilmek ve uygulamak,
– Boyacılıkla ilgili takım ve araçları yerinde ve uygun şartlarda kullanmak,
– Mesleki gelişmeleri izlemek,
– İş güvenliği kurallarını bilmek, uygulamak,
– Doğru ve geçerli tutum ve davranış edinmek ile ilgili bilgiler kazandırılır.

MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Ayrıca büyük işletmelerde ustabaşı, bölüm şefi, atölye şefi gibi unvanları alabilmek veya sürdürebilmek için hizmet-içi eğitimler düzenlenebilmektedir.
Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler. Genellikle bu meslekte otomobil, otobüs ve kamyon boyacısı olarak uzmanlaşılmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim esnasında işletmelerde meslek eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir.
Çıraklık eğitimi boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe ödenmektedir.
Oto boyacılarının aldıkları ücretler çalışılan işyerince ve deneyime göre değişmekte olup asgari ücretin ortalama 2-3 katı civarındadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021