Otomatik Makaralı Filtreler

Viskoz kaplamalı filtrelerin iki türü vardır. Birinci tür filtrelerde, bir makara üzerine sarılı, rastgele lifli (örgüsüz) bir örtü bulunur. Örtünün filtre içindeki kısmı kirlenince, makara el ile veya otomatik olarak sarılır ve filtre yüzeyine örtünün temiz bir kısmı gelir. Böylece kirlenen kısımlar toplama makarasına sarılır ve tam örtü bitince, yenisi ile değiştirilir.

Otomatik Makaralı Filtreler
Otomatik Makaralı Filtreler

İkinci tür viskoz kaplamalı otomatik makaralı filtrelerde ise, örtünün üzerinde bir metal kafes dolgusu vardır. Örtü belirli aralıklarla, bir viskoz madde havuzundan geçirilir ve bu sırada, toz yükünü havuza bıraktığı gibi, yüzeyindeki viskoz kaplamada yenilenir.

Her iki tür otomatik makaralı viskoz filtrede, uygun çalışma şartları korunduğu sürece, basınç düşümü, yaklaşık olarak sabit kalır. Tipik bir değer olarak, 2,5 m/sn alın hızı için basınç düşümü, 100 ile 125 Pa arasında gerçekleşir.

Kuru filtreler, yüksek boşluk oranına sahip, rastgele lifli (örgüsüz) malzemelerden yapılırlar ve genel havalandırma sistemleri için uygundurlar. Filtreye gelen havanın alın hızı, viskoz filtrelerden daha düşüktür. (1 m/sn mertebesinde) Viskoz veya kuru, otomatik makaralı filtreler için tipik etkenlik göstergeleri tabloda özetlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir