Gorgoda Nedir? Kimdir?

Padişah I.Mehmet Han

Beşinci Osmanlı Padişahı. 1379 yılında Edirne’de doğdu. Çelebi Mehmet olarak bilinir. I. Bayezit’ın oğlu olan Çelebi Mehmet, 1402’de Amasya’da hükümdarlığını ilân etmiş ve 7 yıl 11 ay süreyle tahtta kalmıştı. Çelebi Mehmet, tahsilini Bursa sarayında tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya sancağına vali tayin edildi. Valiliği sırasında da devlet işlerini öğrendi. Çelebi Sultan Mehmet’e bir […]

Padişah I.Mehmet HanBeşinci Osmanlı Padişahı. 1379 yılında Edirne’de doğdu. Çelebi Mehmet olarak bilinir. I. Bayezit’ın oğlu olan Çelebi Mehmet, 1402’de Amasya’da hükümdarlığını ilân etmiş ve 7 yıl 11 ay süreyle tahtta kalmıştı.

Çelebi Mehmet, tahsilini Bursa sarayında tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya sancağına vali tayin edildi. Valiliği sırasında da devlet işlerini öğrendi. Çelebi Sultan Mehmet’e bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci kurucusu gözüyle bakılabilir. Çünkü uzun süren, başarılı bir mücadele verdi: Öncelikle Anadolu’nun birliği için kardeşleriyle mücadele etti. 1410’da Süleyman Çelebi’yi, 1413’te de Musa Çelebi’yi devre dışı bırakarak Osmanlı birliğini sağladı.

Osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk işi etrafındaki beylikleri egemenliği altına almaya girişmek oldu. 1414’de Karaman’a sefer yaptı ve Karamanoğulları’nın beyini esir aldı. Ona “Bir daha Müslümanlara zararım dokunmayacak” diye yemin ettirdikten sonra serbest bıraktı. Candaroğulları Beyliği’ni de egemenliği altına aldı. 1415’de Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. 1416 ve 1417 yıllarında Avrupa’ya akınlar düzenledi, önemli zaferler kazanıldı. 1419’da Tuna Nehri yeniden geçildi. 1420’de Eflâk Voyvodası bir savaşta öldürüldü, yerine onun kardeşi getirildi. Candar Beyliği ise tümüyle Osmanlı topraklarına katıldı.

1420’de Şeyh Bedrettin adlı biri, bugünkü komünizmin ilkelerine çok benzeyen düşüncelerle ortaya çıktı. İslâmi ilimleri de çok iyi bilen Şeyh Bedrettin binlerce kişiyi çevresinde topladı. Yapılan savaşta Bedrettin’in ordusu yenildi; kendisi de idam edildi. Çelebi Mehmet 1421 yılında 32 yaşındayken Edirne’de öldü. Naaşı, Bursa’ya getirilerek Yeşil Türbe’ye kondu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022