İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gorgoda

Muhasebe Müdürü (Otel)

İşletmelerin gelir?gider, maliyet, fiyat ve ödeme ile ilgili işlemlerini kontrol etme, kredi, ön kasa, cost- control ve muhasebe departmanlarının uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlama bilgi…

Müteahhit

Kendisine ihale edilen veya taahhüt ettiği işi, kendi kar amaçlarını da göz önünde tutarak yerine getiren kişidir. Müteahhit, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç…

Malmüdürü

İlçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan yönetici kişidir. Malmüdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir…

Linolyum İmal İşçisi

Linolyum imalinde gerekli el ve makine işlerinden birini veya birkaçını yapan kişidir. Linolyum İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin…

Levha Cam Merdane İşçisi

Erimiş camı haddeleyerek levha haline getiren bir makineyi kurup çalıştıran kişidir. Levha Cam Merdane İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin…