Ev Ekonomisti

  • Nedir?

Özellikle kırsal yörelerde ailelerin ekonomik düzeylerini yükseltmek ve yaşayışlarını iyileştirmek amacıyla mevcut kaynaklarını (para-zaman vb.) daha verimli kullanmaları konusunda bireyleri eğiten kişidir. GÖREVLER – Çalışma yapacağı köyün, bulunduğu bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar, – Köy… Daha fazlasını oku »Ev Ekonomisti

Ebe

  • Nedir?

Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev yapan sağlık elemanıdır. GÖREVLER – Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar,… Daha fazlasını oku »Ebe

Eczacı

  • Nedir?

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir. Görevler – Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir, – Reçetesiz satılan… Daha fazlasını oku »Eczacı

Elektrik mühendisi

Elektrik Mühendisi

  • Nedir?

Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. Görevleri: – Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santralların yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar, – Elektriğin, üretildiği noktadan… Daha fazlasını oku »Elektrik Mühendisi

Dizgici

  • Nedir?

Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orijinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) sıcak dizgi veya foto dizgi (masa üstü yayıncılık) ile düzenleyen kişidir. GÖREVLERİ – Müşteri veya teknik elemanlarla görüşerek form taslaklarının boyutunu belirler, – Sıcak dizgi makinesinde… Daha fazlasını oku »Dizgici

Deri İşlemecisi

  • Nedir?

Ham deriyi, çeşitli işlemlere tabi tutarak, kullanıma hazır deri haline getirme işleriyle uğraşan kişidir. GÖREVLER • Hayvanların sırtından çıkan ham deriyi ıslatır, tüy ve kıllarını temizler, derilerde kalan etleri sıyırır, kireç ve yağ giderme işlemini yapar, • Deride kalite ayırımı… Daha fazlasını oku »Deri İşlemecisi

Dalgıç (Balıkadam)

  • Nedir?

Gemilerin, yüzer dok gibi motorsuz yük taşıtlarının ve liman gibi yapıların su altında kalan kısımlarının yapım veya onarım çalışmalarını yapan, batıkların çıkartılması ve her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan, sualtı fotoğrafçılığı ve video çekimi yapan kişidir. GÖREVLER – Su… Daha fazlasını oku »Dalgıç (Balıkadam)

Doğal Gaz Tesisatçısı

  • Nedir?

Doğalgaz tesisatının bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kalorifer kazanı vb.) kadar, projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve sistemi kurup, testini yaparak ilgili gaz şirketinin kontrol elemanlarının nezaretinde tesisatı işletmeye açan… Daha fazlasını oku »Doğal Gaz Tesisatçısı

Döşeme ve Duvar Kaplamacısı

  • Nedir?

Yapıların iç ve dış yüzeylerini çeşitli yapı malzemeleriyle (karo-fayans, PVC, kağıt, mermer, seramik vb. ile) kaplayarak güzelleştiren kişidir. GÖREVLER – Proje ve diğer şartnameleri inceler, – Kaplama yapacak yüzeyi düzenler, – İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı… Daha fazlasını oku »Döşeme ve Duvar Kaplamacısı