Gorgoda Nedir? Kimdir?

Palamarcı

Gemilerin limana giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında, şamandıralara ve mendireklere bağlanmalarında, demirlemelerinde, kıçtan kara olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde […]

Gemilerin limana giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında, şamandıralara ve mendireklere bağlanmalarında, demirlemelerinde, kıçtan kara olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde (şifting) verilen bağlama/çözme hizmetini yapan kişidir. Palamarcı (Gemi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemiyi iskeleye yanaştırmak,
b) Gemiyi şamandıraya bağlamak,
c) Mendireğe bağlayarak demirlemelerini sağlamak,
d) Yer değiştirme işleminde gemiyi çözme ve tekrar bağlama işlemlerini gerçekleştirmek,
e) Geminin servisini yapmak,
f) Hortum çekme işlemini yaparak gemilere gaz alma işlemini gerçekleştirmek,
g) Limana demir atan gemilerin her türlü ihtiyacını gerçekleştirmek,
h) Personelin karaya güvenli çıkmasını sağlamak,
i) Geminin halat çekimi işini yapmak,
j) Can güvenliği işlemini gerçekleştirmek,
k) Karadan gemilerdeki tankere gaz boşaltma işlemi gerçekleştirilirken irtibat kılavuzluğu yapmak,
l) Açıkta duran gemileri şamandıraya bağlamak,
m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021