Gorgoda Nedir? Kimdir?

Parlamenter Sistem

Demokratik bir uygulama biçimi olan temsili demokrasiye verilen ad. Parlâmenter sistemlerde, yasa yapma yetkisi, halk tarafından seçilen milletvekilleri tarafından kullanılır. Genel seçimlerle seçilen milletvekilleri, demokratik olarak örgütlenen siyasal partilerin üyeleri […]

Demokratik bir uygulama biçimi olan temsili demokrasiye verilen ad. Parlâmenter sistemlerde, yasa yapma yetkisi, halk tarafından seçilen milletvekilleri tarafından kullanılır. Genel seçimlerle seçilen milletvekilleri, demokratik olarak örgütlenen siyasal partilerin üyeleri olabildiği gibi, hiçbir partiye üye olmayan bağımsız milletvekilleri de olabilir. En çok oyu alan siyasal parti, hükümeti yani devletin yürütme gücünü oluşturur. Diğer partiler ve bağımsız vekillerse muhalefet görevi üstlenerek, denetleme görevi görür. Bir parlâmenter sistemde bir ya da iki parlâmento olabilir. Bu durumda yetkiler, parlâmentolar arasında paylaştırılır. Milletvekilleri belirli aralıklarla yapılan genel seçimlerle yenilenirler. Halkoyuyla belirlenen hükümetler, parlâmentonun da desteğini alarak, parlâmento tarafından belirlenen yasaları uygulamakla yükümlüdürler. Günümüzde parlâmento kavramı “Avrupa Parlâmentosu” örneğinde olduğu gibi, uluslar arası kurumların karar organları için de kullanılmaktadır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021