Pasif Bağışıklama

Pasif Bağışıklama
Pasif Bağışıklama

Bazı hastalıklarda sistemik enfeksiyonun engellenmesi için hızlı antikor yanıtına ihtiyaç vardır. Aşı ile oluşacak antikor yanıtı uzun sürede oluşacağı için immünglobulinler (IG) acil koruma sağlamak gerektiğinde kullanılır. Bu preparatların etkisi kısa sürelidir, bellek bağışık yanıtı oluşturmazlar. İmmünglobulinlerin iki formu bulunmaktadır; İnsan kaynaklı standart immünglobulinler/gamaglobülin ve spesifik immünglobulinler.

1) İnsan kaynaklı immünglobulinler
İnsan kaynaklı IG’ler sterildir ve 100 g/L – 180 g/L arasında (%10-18) protein ve koruyucu olarak tiamersol içerirler. İnsan plazma havuzlarından elde edilirler ve esas olarak IgG, az miktarda da IgA ve IgM içerirler. IG’ler +2 ile +8°C arasındaki ısı ortamında saklandıklarında son kullanım tarihine kadar stabildir. İntramusküler enjeksiyonu takiben iki gün içerisinde maksimum seviyeye ulaşırlar. Yarılanma süresi 21-27 gün arasında değişmektedir.

Endikasyonları ve uygulama şekli: IG’lerin az sayıda klinik kullanım endikasyonu bulunmaktadır.

Kontrendikasyonları ve yan etkileri: Trombositopeni veya koagülasyon bozukluğu olan hastalarda, IG’lerin İM olarak uygulanması kontrendikedir. IG’ler canlı aşılara karşı immün yanıtı geçici olarak etkileyebilirler. Bu nedenle, aşılarla IG’ler arasında önerilen sürelere uyulmalıdır. Gebelik IG’ler için kontrendikasyon değildir. En önemli yan etkileri, enjeksiyon yerinde kızarıklık ve lokal hassasiyettir. Hafif ateş görülebilir.

2) Hiperimmünglobulinler (spesifik)
Spesifik bir antijene karşı yüksek düzeyde antikora sahip seçilmiş donörlerden hazırlanan plazma havuzlarından elde edilen spesifik preparatlardır. Spesifik IG’lere, hepatit-B IG, varisella-zoster IG, kuduz IG, tetanoz IG, sitomegalovirüs (CMV) IG, respiratuar sinsityal virüs (RSV) IG ve botulismus IG örnek olarak verilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir