Gorgoda Nedir? Kimdir?

Paskalya

Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinin üçüncü gününde yeniden dirilişini kutlamak amacıyla düzenlenen Hristiyanlığın takviminde temel yortu. Batı kiliselerinde, ilkbahar dönümünde (21 Mart) ya da sonrasında dolunayın görülmesinden sonra kutlanır. Bu nedenle […]

Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinin üçüncü gününde yeniden dirilişini kutlamak amacıyla düzenlenen Hristiyanlığın takviminde temel yortu. Batı kiliselerinde, ilkbahar dönümünde (21 Mart) ya da sonrasında dolunayın görülmesinden sonra kutlanır. Bu nedenle yortu günü 21 Mart- 25 Nisan arasında değişebilir.

Ortodoks Kilisesi’ndeyse yortu tarihleri Jülyen takvimine göre belirlendiği için, Paskalya tarihi bazen Batı’daki tarihle çakıştığı gibi, dört ya da beş hafta sonraya da rastlayabilir. Hemen bütün kiliselerde Büyük Perhiz dönemi, Paskalya yortusuna hazırlık niteliği taşımaktadır; büyük perhizin son haftası, Kutsal Hafta olarak adlandırılır. Paskalya’dan Pentekostes yortusuna kadar olan süre de Paskalya Dönemi olarak isimlendirilir. Hristiyan toplumlarında Paskalya kutlamaları çerçevesinde, çeşitli halk görenekleri ortaya çıkmıştır. Bunların çoğu, yeniden diriliş inancı bağlamında, Avrupa ve Orta Doğu’da doğmuş putperest bahar şenliklerinin eski tören ve simgelerinden kaynaklanır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021