Gorgoda Nedir? Kimdir?

Persler

Günümüzde İran’ın güneybatısını kaplayan eski Persis ülkesine adını veren halk. Kökenleri M.Ö. 10. yüzyılda kuzeyden gelerek M.Ö. 7. yüzyılda bölgeye yerleşen göçebe Hint-Avrupa kabilelerine dayanan ve tarihsel kaynaklarda Paralar ya […]

Günümüzde İran’ın güneybatısını kaplayan eski Persis ülkesine adını veren halk. Kökenleri M.Ö. 10. yüzyılda kuzeyden gelerek M.Ö. 7. yüzyılda bölgeye yerleşen göçebe Hint-Avrupa kabilelerine dayanan ve tarihsel kaynaklarda Paralar ya da Parsualar olarak geçen halk.

Pers kökenli Ahameniş hanedanının yükselişinden sonra, İran Plâtosu’nda yaşayan öteki halklar için de Persler terimi kullanılmaya başlanmıştır; ancak ilk olarak Asur Hükümdarı III. Şalmenazar’a ait M.Ö. 844 tarihli kayıtlarda adları geçmektedir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021