Gorgoda Nedir? Kimdir?

Petrol-Gaz Üretim Operatörü

Petrol – Gaz Üretim Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kuyulardan üretilen petrolü / gazı ayrıştırma, depolama, pompalama, operasyon değerlerini izleme ve boru hattı ekipmanlarının bakım ve kontrol […]

Petrol – Gaz Üretim Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kuyulardan üretilen petrolü / gazı ayrıştırma, depolama, pompalama, operasyon değerlerini izleme ve boru hattı ekipmanlarının bakım ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Petrol – Gaz Üretim Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çok fazlı seperatörün otomatik vana diyaframını ve mai kaçağını, mai hatlarını ve atık gaz bacası tabancasını kontrol etmek,
b) Brülörü, vanaları, yardımcı pompaları, akış kaydedicinin diyaframını, enstrümanları ve petrol seviyesini kontrol etmek,
c) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,
d) Hareketli mekanizmaları yağlamak ve gresörlüklere yağ basmak, filtreleri temizlemek / değiştirmek,
e) Pompa emme – basma sistemini, pompa salmastralarını ve pompaj pompalarının yağlarını değiştirmek,
f) Deşalter ve buhar sistemlerinin, basınç tankı ve kulelerin bakımını yapmak,
g) Üretilen petrol / gazı ayrıştırmak için manifolttan gelen akışkana kimyasal madde katmak ve ısıtmak,
h) Çok fazlı seperatörün sıcaklık derecesini, basıncını ve petrol – su kontağını ayarlamak,
i) Taşırma tanklarında petrol – su kontağını, seleksol – gaz akış miktarını ve glikol akış miktarını ayarlamak ve seperatördeki dip çökeltiyi tahliye etmek,
j) Üretim maddelerini depolamak için tanka almak, depolama / test tankına gelen petrol miktarını ölçmek ve tankı ısıtmak, tanktan su tahliyesi yapmak ve su oranı analizi yapmak,
k) Operasyon değerlerini periyodik olarak izlemek için seperatörün sıcaklık değerlerini, giriş – çıkış basıç değerlerini kayıt etmek,
l) Atık su – petrol hattındaki akış hızı miktarı değerlerini ve atık su manifoltunun basıncını kayıt etmek,
m) Sisteme verilen kimyasal madde miktarlarını, soğutucu giriş – çıkış sıcaklık derecelerini, pompaj pompalarının ve gaz komprasörlerinin giriş – çıkış basıç değerlerini ve buhar kazanlarının basınç – sıcaklık değerlerini kayıt etmek,
n) Ayrıştırılmış petrol / suyu pompa emiş kompresörüne vermek ve pompaların / gaz kompresörlerinin vanalarını devreye sokmak,
o) po

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021