Gorgoda Nedir? Kimdir?

Petrol Sondörü

Petrol Sondörü, sondaj faaliyeti içerisinde vardiye yönetimini sağlıyarak, sondaj makinesinin montaj ve demontajını yapma, makine ve ekipmanları kullanarak sondaj kuyusu açma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Petrol Sondörü, işletmenin […]

Petrol Sondörü, sondaj faaliyeti içerisinde vardiye yönetimini sağlıyarak, sondaj makinesinin montaj ve demontajını yapma, makine ve ekipmanları kullanarak sondaj kuyusu açma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Petrol Sondörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sondaj makinesi ekipmanlarını kule planına göre yerleştirmek ve kule mastını birleştirmek,
b) Taç makarayı ve manevra yerini bağlamak, halat donanımları yapmak ve kuleyi kaldırmak,
c) Platform ekipmanlarının montajını yapmak ve kondüktör borusunu yerleştirmek,
d) Sondaj çamuru hazırlamak,
e) Köşeli boru yu (kelly) ve sondej hortumunu fırdöndüye bağlamak,
f) Yan ve ön delikleri kazmak ve borularını yerleştirmek,
g) Kule merkez ayarı ve fonksiyon testi yaparak sondaj hazırlığı yapmak,
h) Sondaj matkabı ve köşeli boru kılavuzunu bağlayarak sondaj dizisi oluşturmak,
i) Drill-of testi yapmak ve sondaj paramaetrelerini uygulamak,
j) Kuyu temizlemek, muhafaza borusunu kuyuya indirmek ve çimentolama yapmak,
k) Tahlisiye aletlerini bağlamak ve kuyuya indirmek, tahlisiye operasyonu yapmak, aletleri kuyudan çekmek ve sökmek,
l) Karot matkabını karotiyere bağlamak ve kuyuya indirmek, karot sondajı yapmak, karot çıkışı yapmak ve sökmek,
m) Drill Stem testi için test takımını bağlamak, kuyuya indirmek, test yapmak, test takımını kuyudan çekmek ve sökmek,
n) Sondaj dizisini, platform ekipmanlarını ve yardımcı elemanlarını sökmek,
o) Kuyu başı düzeneğini, ön ve yan delik borularını sökmek, kuleyi yatırmak, halat donanımlarını sökmek,
p) Taç makarayı ve kule mastını ayırma işlemleri ile kule makinesinin demontajını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021