Gorgoda Nedir? Kimdir?

Peyzaj Mimarı

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir – Topluma açık yeşil sahaların, […]

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir
– Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
– Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,
– Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar,
– Çizim araç-gereçleri,
– Arazi ölçüm aletleri,
– Toprak işleme ve tesviye araçları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde akademik yeteneğe,
– Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine,
– Estetik görüşe sahip,
– Yaratıcı,
– Olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip,
– Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır.
Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.
Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ….) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler.
Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar.Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimin çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “ Peyzaj Mimarlığı” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise ve dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Peyzaj Mimarlığı” lisans programı için yeterli “Sayısal” (SAY) puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Peyzaj Mimarı” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
“Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Sulama Teknolojisi, Ön Lisans programlarından mezun olduklarında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde “Peyzaj Mimarı” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır. Bu alanda okutulan belli başlı dersler şunlardır:

Birinci yarıyıl: Botanik I, Fizik I, Kimya I, Matematik I, Meteoroloji, Peyzaj Mimarlığı Çizim Tekniği, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi,

İkinci yarıyıl: Jeoloji I, Tarımsal Ekoloji, Botanik II, Ekonomi II, Matematik II, Bahçe ve Pey., Sanat Tarihi, Mimarlık Bilgisi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi,

Üçüncü yarıyıl: Tarım Ekonomisi II, Kaynak Analizi, Bilgisayar Programlama, Peyzaj Ekolojisi, Sera Salon Süs Bitkileri I, Temel Tarım, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Çevre Sorunları,

Dördüncü yarıyıl: Toprak Bilgisi, Bitki Koruma, Ölçme Bilgisi, Sera Salon Süs Bitkileri II, Bitki Sosyolojisi, Sera Tekniği, Peyzaj Mim. Çizim Tek. II, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili,

Beşinci yarıyıl: Bitki Kompozisyonu, Süs Bitkileri Üretim Tekniği Reak., Alan Planlaması, Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri, Perspektif Çizim Tekniği, Şehir Böl. Planlama Temel İlkeleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili,

Altıncı yarıyıl: Ağaçlandırma, Kırsal Planlama, Kırsal Rekreasyon Alan Planlaması, Araştırma ve Deneme Metodu, Bitki Örtüleri, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Peyzaj Proje Hazırlama Teknikleri,

Yedinci yarıyıl: Proje I, Maket Tekniği II, Mevsimlik Çiçekler, Peyzaj Onarım Tekniği, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Doğa Koruma ve Milli Park, Seminer,

Sekizinci yarıyıl: Seminer, Proje II,Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Röleve ve Anpilas Tekniği, Süs Bitkileri Gübrelemesi, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Maket Tekniği II, Hukukun Temel İlkeleri. Peyzaj mimarlığı bölümünde 3. ve 4. sınıflarda ikişer aylık staj uygulanmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu alanda eğitim görenler eğitim süresince bir kazanç elde etmemektedirler. Ancak isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredilerinden faydalanabilir veya özel ve kamu kuruluşlarının açtığı burslardan (belirli nitelikleri taşımaları kaydıyla) yararlanabilirler.

Bu alanda eğitimini tamamlayan kişi mesleğine uygun bir işe yerleştiği takdirde özel kuruluşlarda net asgari ücretin 3-4 katı, kamu kuruluşlarında 2-3 katı ücret alabilir. Kendi adına büro açması durumunda kişinin yetenek ve iş yapabilirliğine göre kazancı değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021