Gorgoda Nedir? Kimdir?

Pilot

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir. – Hava aracını içindekilerle (mürettebat, yolcu, yük vb.) birlikte operasyon süresince emniyetli bir şekilde bir noktadan başka bir […]

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.
– Hava aracını içindekilerle (mürettebat, yolcu, yük vb.) birlikte operasyon süresince emniyetli bir şekilde bir noktadan başka bir noktaya uçurur.
– Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar, ya da yetkili birimler tarafından hazırlanan uçuş planının kontrolünü yapıp onaylar.
– Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler, gerekli görülen yerde uygun ekleme ve değişiklikleri yapar.
– Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak, kalkış ve varış meydanındaki hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planının uygunluğunu gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,
– Uçuş planını uygun birimlere iletir ya da yetkili birimler tarafından iletildiğinden emin olur.
– Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanım ve evrakların uçuşa hazır olup olmadığını inceler, gerekli aksaklıkları ilgili birimlere ileterek giderilmesini sağlar.
– Uçuş ekibinin uçuşa uygunluklarını kontrol eder, uçuşla ilgili bilgilendirmesini yapar. Uçuş ekibinin en yüksek verimlilikle çalışmasını sağlayacak şekilde brifing yapar.
– Uçağın yüklenmesini kontrol eder, yükleme evraklarını hazırlar ya da yetkili birimlerce hazırlanmış olan yükleme evraklarının doğruluğunu kontrol edip onaylar.
– Uçağın kalkış ağırlığının kalkış yapılacak olan meydanın limitleri dahilinde olmasını sağlar.
– Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden telsizle izin alıp motoru çalıştırır ve bütün teknik kontrolleri uçağın kullanım kılavuzuna uygun olarak yapar,
– Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular,
– Hava aracı ya da yolcularla ilgili oluşan acil durumları operasyona uygun şekilde çözümler.
– İniş sonu uçağı park edip, emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Uçak pilotu ise; uçaklar (jet, yolcu vb.),
– Helikopter pilotu ise; helikopterler,
– Uçak veya helikopterin içindeki donanımlar (Uçuş cihazları, lövye, telsiz, iniş takımları vb.),
– Teknik yayınlar, hava durumu ve havaalanına ilişkin raporlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Pilot olmak isteyenlerin;
– Genel havacılık ve alınacak sertifika tipine uygun yeterli akademik bilgiye sahip,
– Uçak sistem ve fonksiyonlarını, şema ve grafiklerini anlayıp değerlendirebilecek fen bilgisi alt yapısına sahip olmak,
– Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen,
– El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen,
– İyi derecede İngilizce bilmek,
– Bedence çok sağlam ve dayanıklı,
– Soğukkanlı ve dikkatli,
– Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Liderlik vasfı olan,
– Ekip çalışmasına yatkın, iyi iletişim sahibi,
– Güvenilir,
– Zor durumlarda en uygun kararı verebilen kimseler olmaları gerekir.

Pilot uçuş görevine fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak zorundadır. Bu nedenle dinlenme ve beslenmesine dikkat etmelidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Pilotlar uçuş öncesinde bilgi almak amacıyla uçuş ofislerinde, uçuş sırasında ise uçak idare kabininde görev yaparlar. Özellikle uçuşta gürültülü bir ortam söz konusudur. Pilot çalışırken uçuş mühendisleriyle, teknisyenlerle, hosteslerle, hava trafik kontrolörleri ve meteoroloji görevlileri ile iletişim halindedir. Uçuş esnasında radar üniteleri tarafından devamlı takip edilirler ve verilen radyo frekanslarında temasta olurlar. Dokümanlarda yazılı olan radyo frekanslarından yol boyu meydanlar, gidiş ve yedek meydanlara ait meteorolojik bilgileri alırlar. Radar cihazlarını açarak uçuşta tehlikeli bulutlardan kaçınma yaparlar. Gidiş meydanı meteorolojik durumu limit altına düşerse, yedek meydanlara giderler. Uçuş harekatının uçuş emniyet kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlarlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Pilotların iş bulma olanakları oldukça fazladır, bu nedenle de işsiz kalma riskleri düşüktür.
– Türk Hava Yolları pilotu “Ticari Pilot Lisansı”yla uçabilir. 2 pilotla uçurulması gereken bir hava yolu uçağında 2. Pilot olarak görev alabilmek için Ticari Pilot Lisansı ve Alatle Uçuş Sertifikası’na sahip olmak gerekir.
– Anadolu Üniversitesi Pilotaj Eğitimi programını bitirenler Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda veya özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler. Pilotlar; yük ve yolcu taşıyan uçaklar yanında ilaçlama veya keşif gibi amaçlarla kullanılan uçakları ve helikopterleri de idare ederler.
– Özel havacılık şirketlerinde ve yabancı hava yolu şirketlerinde görev alabilirler.
– Türk Kuşu pilotları ise; Uçuş Öğretmenliği, Zirai İlaçlama ve Orman Yangını Söndürme faaliyetlerinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Ülkemizde Pilotluk eğitimi;
– Hava Harp Okulu, (Ayrıca Hava Harp Okulu uçuş eğitimi belirli ölçüde alt yapıyı oluşturarak ve özendirme amacıyla dar kapsamlı bir uçuş eğitimini içermektedir. Asıl eğitim bundan sonra Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı olarak adlandırılan Uçuş Okulunda Yaklaşık 2 (iki) yıl, daha sonra Harbe Hazırlık Eğitimleri için diğer Hava Uçuş birliklerinde yaklaşık 1 (bir) yıllık eğitim verilmektedir.)
– Kara Havacılık Okulu,
– Türk Hava Yolları,
– Türk Hava Kurumu,
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
– Özel Havacılık Şirketleri’nde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu giriş şartları aşağıda verilmiştir.

a) Hava Harp Okulu; Türk Hava Kuvvetleri’nin subay kaynağını oluşturur. Okula her yıl “Hava Pilot Adayı Subay” yetiştirilmek üzere komutanlık tarafından saptanan miktarda kız ve erkek öğrenci alınmaktadır. Okul yatılı ve parasızdır, okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Hava Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 1’de sunulan fotokopide yer almaktadır.

b) Kara Harp Okulunda dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle; Kara Kuvvetlerine bütün sınıflarda (Deniz Piyade ve Deniz İstihkam sınıfında, Hava İstihkam sınıfında, Jandarma sınıfında) subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulu yatılı ve parasızdır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Kara Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 2’de sunulan fotokopide yer almaktadır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bayan öğrenciler de Kara Harp Okuluna kabul edilmeye başlanmıştır.

c) Türk Hava Yollarında (THY);
– Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak,
– İyi derecede İngilizce bilmek,
– 21 yaşını bitirip 30 yaşından gün almamış olmak,
– Boyu 1.65 cm’den kısa 1.90 cm’den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
– Herhangi bir kurum ve kuruluşla hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
– Temel eğitim hariç olmak üzere THY’na en az 15 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek şartıyla öğrenciler alınıp yetiştirilmektedirler.
– THY’na Yurtdışı ve Yurtiçinde eğitilmek üzere “Pilot Adaylarında” aranan şartları belirten bilgiler Ek: 3’te sunulmuştur.

d) Türk Hava Kurumu; kendi pilot ihtiyacını karşılamak için gerekli gördüğü zamanlarda basın kanalıyla duyuru yaparak “Kadrolu Pilot Eğitimi” için pilot adayı almakta, Türk Kuşundaki 1,5 yıllık eğitimi başarıyla bitiren adaylar pilot olarak kurum kadrosuna katılmaktadırlar.
Bunun için;
– 4 yıllık üniversite bitirmiş olmak,
– İyi derecede İngilizce bilmek,
– En fazla 25 yaşında olmak,
– ICAO EK-1 Bölüm 6 ve JAR FCL-3 Bölüm 1’e göre 1 nci sınıf Sağlık Sertifikası almak,
– Boyu 1.65 cm’den kısa 1’90 cm’den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
– Temel eğitim hariç olmak üzere T.H.K.’na en az 10 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek şartıyla öğrenciler alınıp yetiştirilmektedir.
– Türk Hava Kurumu’nda “Kadrolu Pilot Eğitimi”nin yanı sıra Amatör Pilot, Planör Pilotu, Zirai İlaçlama Pilotu ve Orman Yangını Söndürme gibi farklı alanlara yönelik eğitim programları da sürdürülmektedir.

e) Özel Pilot Eğitimleri için,
– 18 yaşından gün almış olmak,
– Asgari lise mezunu olmak,
– ICAO EK-1 Bölüm 6 ve JAR FCL-3 Bölüm 1’e göre 1 nci sınıf ve 2 nci sınıf Sağlık Sertifikası almak,
– İyi hal sahibi olmak,
– Mesleğe yönelik uçuş eğitimleri için iyi derecede ingilizce bilmek.

f) Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı’nı (ÖSS ) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencileri Üniversitenin sevk edeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümüne uçuş eğitimi almak için giriş ve verilen eğitimin akademik olarak planlanan programı ve ders içerikleri konusunda detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr. Adresinden ulaşılabilir. Havacılık şirketleriyle veya şahsi olarak müracaat eden kişilerle sözleşme yapılarak okulun kadro ve iş yükü durumuna göre SHYO örgün örgecilerine uygulanan eğitim standardı ve prosedürleri uygulanarak Teorik, Sentetik ve Uygulamalı Uçuş Eğitimi verilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Kara ve Hava Harp Okullarında lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Pilot adayı öğrenciler bu süre içerisinde uçuş eğitimine de tabi tutulmaktadırlar.
– Türk Hava Yolları’nda ve Türk Hava Kurumu’nda 4 yıllık üniversite mezunu öğrencilere yaklaşık 1,5 yıl süren uçuş eğitimi yaptırılmaktadır.
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü örgün öğrenci eğitim süresi 1 (bir) yıl ingilizce hazırlık dil eğitimi olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü özel kursiyer eğitim süresi kursiyer/ şirket ile yapılan görüşme sonucunda alınacak eğitime bağlı olarak belirlenen JAA ( Joint Aviation Administration) minimumlarının altında olmamak kaydı ile özel olarak belirlenir.
– Pilot yetiştirilmesine yönelik programlarda; Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri, Uçak Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlama, İnsan Performansı ve Limitleri, Seyrüsefer, İşletme Prosedürleri, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri, Havacılık Tıbbı, Trafik Kontrolörlüğü Kuralları, Hava Alanı Koşulları-Yapısı, Motorlar, Uçak Elektriği, Hava İngilizcesi, Meteoroloji, Uçak Teorisi, Uçak Tesisat ve Teçhizatı konularında eğitim verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Yardımcı pilotluktan ikinci pilotluk ve kaptan pilotluğa yükselirler (uçuş ve çalışma süresine bağlı olarak).
Pilotluk görevini tamamlayanlar havacılık şirketlerinde veya kurumlarında idari görev yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
EĞİTİM SÜRESİNCE
– Askeri okullar yatılı ve parasız eğitim yapmaktadır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir.
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda ise öğrenciler burs alabilir, Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilir.
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitimlere dahil olmuş öğrenci/pilot adayları eğitim süresince özel havacılık şirketler adına okuyabilirler.
– Türk Hava Yolları’nda öğrencilere harçlık verilmektedir.
– Türk Hava Kurumu’nda ise Amatör Pilot lisansları alabilmek için öğrenciler Türk Hava Kurumu’na her uçuş eğitimi saatine dolar kuru üzerinden ücret ödemek zorundadır. Ücret uçak tiplerine göre değişmektedir. Tek Motorlu uçağın (T-67 M 200) 01.00 saatlik uçuş ücreti 307.00 YTL. Çok motorlu uçağın (C-402 B) 01.00 saatlik uçuş ücreti için 626.00 YTL. Ödenmesi gerekmektedir. Kadrolu pilot eğitimi için Türk Hava Kurumu öğrencilerinin yeme, yatma vb. masraflarını karşılayarak ayrıca kişinin öğrenciliği süresince öğrenci harçlığı, uçuşa başladığında da uçuş parası adı altında bir ek ödeme yapılmaktadır.

EĞİTİM SONRASI
– Askeri pilot yaklaşık asgari ücretin 10 katı, THY pilotu 20 katı, THK pilotu ise 4 katı net ücret almaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. ali osman aydın dedi ki:

    teşekkürler.. emeğinize sağlık

Gorgoda © 2021