Gorgoda Nedir? Kimdir?

Planya Tezgahı Ayarcı- Operatörü (Metal İşçiliği)

İleri geri hareket eden bir tabla üzerine bağlanmış metale talaş alma bıçağı ile dalışlar yapan elektrik gücü ile çalışan bir planya tezgahını ayar eden ve çalıştıran kişidir. Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü […]

İleri geri hareket eden bir tabla üzerine bağlanmış metale talaş alma bıçağı ile dalışlar yapan elektrik gücü ile çalışan bir planya tezgahını ayar eden ve çalıştıran kişidir. Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek parçanın projelerini ve diğer şartnamelerini incelemek,
b) Civatalar, klempler veya diğer aletlerle metali tezgahın tablasına doğru olarak bağlamak,
c) Talaş alma bıçağını seçer ve tezgaha tespit etmek,
d) Tablanın çalışma hızını, ileri geri hareket limitini ve diğer kontrolleri ayar etmek,
e) Planya tablasını ileri geri hareket ettirmek üzere tezgahı çalıştırmak,
f) Planya bıçağını metale daldırmak için tezgahı el çarkları ile veya otomatik kontrol ayarlarını yapmak,
g) Otomatik olarak çalıştırmak,
h) Gerekirse planya bıçağını ve metalin durumunu değiştirmek,
i) Ölçme aletleri yardımı ile talaş alma işleminin seyrini kontrol etmek ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,
j) Tezgahı bir operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar edebilmek,
k) Metali talaş almaya başlamadan önce işaretleyebilir ve tezgah takımlarını bileyebilmek,
l) Belirli tipteki bir planya tezgahında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayıt edilebilir,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021