Gorgoda Nedir? Kimdir?

Polis Memuru

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir; – Suçun işlenmesine veya […]

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;
– Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
– İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
– Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
– Trafik düzenini ve akışını sağlar,
– İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
– Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal işlemleri yapar,
– Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
– Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,
– Telsiz, telefaks, faks, telefon,
– Bilgisayar,
– Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, otomobil, panzer vb.),
– Çeşitli büro malzemeleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Polis olmak isteyenlerin;
– Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz,
– Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,
– Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,
– İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,
– Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,
– İnsanlara saygılı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır.

Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri değişmek suretiyle çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Polis Meslek Yüksekokullarında verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını,
– Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler,
– Toplum içinde yaşayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön değiştirme ve kişilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki ilişkileri,
– Silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,
– Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,
– Amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları,
– Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması,
– Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini,
– Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar

MESLEKTE İLERLEME
Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar. İhtiyaç halinde, “İlk Kademe Amir” yetiştirilmek üzere, yeri ve zamanı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığınca planlanıp gerçekleştirilen kurslar açılır. Bu kurslara polis okulunu bitirdikten sonra fiilen 3 yıl polis memuru olarak görev yapanlar ve başvuru koşullarını taşıyan diğer meslek mensupları katılabilirler. Genel kültüre ve mesleki bilgiye dayalı ön eleme barajını geçenler, aldıkları puan sıralamasına göre kurslara katılırlar. Bu kurslar en az 6 ay sürmekte olup, kursu başarı ile tamamlayanların “Komiser Yardımcısı” olarak atamaları yapılır. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süreleri şu şekildedir:

RÜTBELER – BEKLEME SÜRELERİ
Komiser Yardımcılığı – 6yıl
Komiser – 6 yıl
Başkomiser – Yaş Haddi

Daha üst derecedeki rütbelere, polis akademisini veya polis akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulları bitirenler yükselmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Kaynak: İşkur

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021